El nostre projecte

té un enfocament competencial,
planteja un currículum complet, divers i equilibrat,
compta amb professorat i tutoria de cicle,
vetlla pel seguiment en el procés acadèmic i de creixement personal,
treballa projectes i campanyes solidàries,
estimula l’expressió personal i la creativitat,
participa en la vida ciutadana,
fa una orientació continuada tant a graus universitaris com a cicles formatius

i, sobretot, no oblida, que les escoles serveixen per formar gent honesta, compromesa i amb seny.

La nostra estructura

prepara per accedir a totes les branques universitàries,
opta per grups reduïts en les matèries de modalitat,
es concreta en un elevat índex de finalització de l’etapa,
es demostra en el 100% d’aprovats a les proves d’accés a la universitat

i, sobretot, es construeix des de la proximitat de les persones.