2015-04-16El Treball de Recerca és un projecte de llarg recorregut. La nostra escola aposta per convertir-lo en una eina d’aprenentatge, d’investigació i de promoció de present i de futur.
  • oferint un ampli ventall de tipologies i de plantejaments de treballs: bibliogràfics, descriptiu-inductius, documentals, assagístics, comparatius, explicatius-confirmatoris, d’estudi de casos i memòria històrica i creatius.
  • garantint el seguiment d’una hora setmanal per part del tutor/a de recerca.
  • limitant a quatre treballs de recerca per tutor.
  • proposant una política de premis i assistència a jornades de divulgació com a reconeixement de la feina feta amb rigor i dedicació.

A continuació trobareu els enregistraments de vídeo dels treballs de recerca finalistes als Premis Salesians per a l'Estímul de l'Esperit Científic, que enguany es lliuraran el proper 22 de maig. Enhorabona a tots ells per la feina desenvolupada al llarg de l'any.

Cartes per a l'oblit. [Sara Garcia Vega i John Salcedo Mahecha]

Limnologia. Qualitat de l'aigua. [Mònica FranCO]

Pastorals i Reestructuració Parroquial. [Carles Malfeito]

Sorry, I don't understand. [Javier Angulo]

Els Compostos Bioquímics i el cosalen. [Adrià Pizarro]

Sota Control. [Carlos Martínez]