“Hace ciento treinta años, después de visitar el país de las maravillas, Alicia se metió en un espejo para descubrir el mundo al revés. Si Alicia renaciera en nuestros días, no necesitaría atravesar ningún espejo. Le bastaría con asomarse a la ventana.”

                                                    A través del espejo y lo que Alicia encontró allí

Lewis Carrol

  ENDAVANT

És un bon moment per fer balanç, ben situats davant d’una finestra inabastable. La vam obrir, fa un parell d’anys, i ara no hi ha qui la tanqui. A través d’ella, un món i una realitat fascinant s’hi mostren sense pudor, i és inevitable no participar-hi.

Per això, com a escola, creiem que és una obligació donar respostes al procés d’aprenentatge del segle XXI, organitzar-nos per crear contextos d’aprenentatge reals, desenvolupar les condicions que ens permetin aprendre i treballar en comunitat, desenvolupar en l’alumne les competències necessàries en el món d’avui, detectar i potenciar els talents de cadascú.

Ara sí: arriba el moment de fer inventari:


Hem anat endavant (o què hem fet)

... a l’hora de compartir el procés d’innovació pedagògica, els docents, el consell escolar i  l’AMPA.

...en els entorns potents d’aprenentatge.

...en la diagnosi del centre per prendre decisions sobre el camí de la innovació pedagògica.

...en la reflexió i la construcció compartida del perfil de sortida de l’alumne.

... ...amb l’aposta per un seguiment tutorial centrat en l’acompanyament personalitzat del procés d'aprenentatge i d'escolarització de l'alumne.


Ja som endavant (o on som)

...amb un equip docent engrescat, carregat de noves propostes i plantejaments pedagògics, després de quatre intenses jornades d’estiu de formació   centrades en el perfil de sortida de l’alumnat, la innovació pedagògica, l’aprenentatge basat en projectes, l’avaluació autèntica, contextos cooperatius comunicatius...

... ...amb la participació en grups de treball de representants del nostre equip docent, juntament amb les altres escoles salesianes, per a preparar la implementació de la innovació a l’escola (a 3r EP i 1r d’ ESO) el curs 17/18.

...amb el projecte de millora del temps de pati d’Infantil amb un canvi de perspectiva, com una experiència enriquidora.

...amb el treball per projectes a l’àrea de medi natural al cicle inicial.

... amb la preparació d’un projecte multidisciplinari i internivells, al cicle mitjà i superior.

... amb l’anglès per racons al cicle superior

...amb la consolidació del treball de síntesi a secundària, basat en l’aprenentatge per projectes amb una metodologia cooperativa.

...amb un nou plantejament de les jornades d’acollida de l’alumnat de secundària la primera setmana de curs.


D’ara endavant o en endavant  (o on anem)

... volem promoure que l’alumne gestioni els recursos i els mitjans disponibles per a aprendre.

...volem integrar eines per a què reflexioni sobre el seu propi procés d’aprenentatge.

...volem acompanyar-lo a l’hora de concretar el seu propi projecte d’aprenentatge.

...volem motivar-lo per a què es responsabilitzi del seu camí, identificant les estratègies, superant les dificultats i posant en evidència els seus progressos.

...PERQUÈ VOLEM IMPLICAR L’ALUMNE EN LES DECISIONS RELACIONADES AMB EL SEU APRENENTATGE.

 

És un lloc comú que la finestra ja no es tancarà. Només hi ha un camí, com a escola, com a societat: caminar ENDAVANT.