La nostra escola és espai on s'experimenten alguns valors que donen cos a la nostra oferta educativa com són:

  • l'obertura a Déu com a font de vertadera humanització de la persona;
  • la confiança en els joves que estan en el cor del projecte educatiu salesià i són els protagonistes del seu futur;
  • el respecte de la vida com do rebut i com a font de compromís i de responsabilitat;
  • l'acollida incondicional de la persona, el suport positiu i l'acompanyament en la construcció d'un projecte de vida més humà;
  • la personalització de les relacions amb una atenció particular a la diversitat de cada persona i de cada cultura;
  • la construcció d'un món més solidari, just i pacífic mitjançant una acció decidida de confrontació amb totes les pobreses, el diàleg intercultural i la ciutadania responsable;
  • la formació continuada, amb l’actualització tecnològica i la relació amb les empreses, de cara al perfeccionament professional i la inserció laboral;
  • el treball com a font d'educació, de realització de les persones i de millora permanent de la qualitat de vida personal i social.