CONCERTATS DESCONCERTATS

L’escola Concertada sovint ha estat objecte de comentaris poc ajustats a la seva realitat. Seria bo llegir un article de la FECC (Fundació Escola Cristiana de Catalunya) fent-se ressò del resultat de l’informe del Síndic de Greuges sobre “EL COST DE LA PLAÇA ESCOLAR A CATALUNYA”. Creiem important fer-vos-ho arribar. Tot i que és un article tècnic i per tant complex, és molt precís i ens ajuda a situar la realitat dels recursos de l’escola Concertada i fa palesa la importància del compromís de les famílies per fer-la possible.
També us convidem a llegir l’article del salesià Josan Montull sobre l’Escola Concertada. És inspirador i molt eloqüent.