Creació d’un retrat

Els alumnes de Cultura Audiovisual, de 2n de Batxillerat, han estat treballant el gènere fotogràfic del Retrat. Després d’estudiar-ne la seva funció, característiques i retratistes més populars, han creat el seu retrat. S’han inspirat en l’estil característic de fotògrafs diversos, després de fer-ne una cerca amb profunditat; han triat la persona a retratar en funció de les emocions i sentiments que han volgut transmetre; i han reflexionat sobre la composició, enquadrament, cromatisme i textures evidents de la imatge. Els retrats que han creat parlen per si sols…

1. Júlia Cabrera – Papá ​
2. Anna Florensa – M'estimo
3 Sílvia Fernández Trabadelo – Nostàlgia
4. Kevin Velázquez – Salta al teu interior
5. Irene Navarro – Sinceritat
6 Clàudia Fontanals – El meu pare
7. Arnau Pujadas – Infància
8. Marc Alsina – El Mafiós
9. Manel Cabezas – La Professió (nalitat) del barber
10. Núria Grèbol – La Mirada
11. Sara Clapés – La Saviesa