El treball cooperatiu, eix d’escola

L’alumnat de 1r d’Educació Primària treballa dinàmicament i s’ajuda mútuament

18/10/2021
Júlia Morales i Carla Martínez (alumnes de 1r de Batxillerat B)

L’alumnat del cicle inicial de Primària està avesat a treballar en equips cooperatius, de manera que cada membre del grup desenvolupa un determinat rol en l’objectiu comú de la resolució de la tasca proposada pel docent. Des de l’escola hi ha el convenciment absolut que el treball en grups cooperatius facilita el desenvolupament de l’autonomia de l’alumnat i permet al mestre oferir una atenció més individualitzada a qui més la necessita, realitzant, així, una adequada atenció a la diversitat de ritmes, de capacitats i d’interessos.

En concret, assistirem a una classe d’anglès a l’aula de 1r B d’EP.  L’activitat que estaven duent a terme consistia a relacionar imatges per aprendre els colors mitjançant uns àudios en anglès (listenings). Vàrem observar que els alumnes que presentaven més dificultats posaven en pràctica els seus coneixements mitjançant una sèrie d’activitats diferents, per tal de poder millorar l’aprenentatge al seu ritme. 

Mentrestant, el professor es mostrava atent als seus estudiants, els acompanyava durant les activitats, resolia els dubtes i alhora, es comunicava amb ells d’una manera determinada per captar la seva atenció.

“M’agraden molt les classes d’anglès perquè semblen un joc i són divertides”

Els nens i nenes es mostraven atents als seus companys per tal d’ajudar-se els uns els altres, ja fos amb l’exercici o deixant-se material.  Aquesta classe és un clar exemple que els nens i nenes, organitzats en equips cooperatius, s’ho passen bé, participen, presten atenció a l’aula, aprenen i es comporten adequadament.