FORMACIONS PER INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÈNERE A L’ESCOLA

Durant les últimes setmanes, diferents grups de joves de l’escola han participat en diverses sessions formatives amb la finalitat d’entendre millor què és la perspectiva de gènere i com la podem incorporar en l’activitat acadèmica, organitzativa, de temps lliure i de relacions socials entre totes les persones de l’escola.

Per això, el dia 16 de novembre, la Laila Serra de la Xarxa Antirumors de l’Ajuntament de Barcelona, va participar amb el grup d’Espiral Solidària VOLS Jove en una xerrada formativa amb l’objectiu de conèixer altres imaginaris del feminisme com els afrofeminismes o el feminisme decolonial. Durant la sessió es va treballar també els conceptes d’interseccionalitat i privilegi blanc. Aquesta formació, havia estat sol·licitada pel grup de joves dinamitzadores de l’Espiral Solidària VOLS Jove i estava adreçada a totes les joves dinamitzadores i participants del grup.

Per altra banda, durant els mesos de novembre i desembre, també s’ha dut a terme una xerrada formativa adreçada a l’alumnat de Batxillerat de l’escola després d’una demanda expressa d’algunes joves que formen part dels grups d’Espiral Solidaria sobre la presència de dones en el món de la comunicació i el periodisme.

Aquestes sessions formatives han estat possibles gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Mataró que durant aquest any ha donat suport al projecte “VOLS Jove per la igualtat de gènere”.