LA ONG VOLS PLANTEJA UN NOU PROJECTE DE LA IMMIGRACIÓ

De cara a aquest primer trimestre, el grup de joves voluntaris VOLSBAT es proposa tractar la immigració a nivell de barri. Tenen pensat culminar la campanya de sensibilització i informació amb una fira popular a Cerdanyola el 21 de desembre.

L’ONG vols

L’organització de voluntariat solidari, VOLS, és una entitat de l’obra salesiana que du a terme projectes solidaris i caritatius que ajuden a països de l’Àfrica. Posant el focus a la delegació de Vols a Mataró, el grup de joves voluntaris també realitza un conjunt de projectes propis, emmarcats dins de l’Educació per al Desenvolupament, un dels pilars formatius de l’ONG. La immigració i el tema del gènere són dos dels eixos formatius que es desenvoluparan aquest any.  

El nou projecte

La nova iniciativa se centra en la immigració per analitzar la injustícia i la discriminació que sovint són presents en el fenomen migratori. La tasca col·lectiva de grup està guiada per diferents educadors que, en primera instància, posen a disposició dels joves informació que desenvolupi la seva sensibilització i els ajudi a formar-se un criteri propi.

Aquesta primera frase informativa aglutina l’explicació de conceptes i entrevistes amb testimonis. El testimoniatge és una eina potent i enriquidora per a la formació personal. El passat 25 d’octubre visitaren al grup de voluntariat dues persones que explicaren la seva experiència quant al procés d’immigració viscut, les dificultats per arribar al nou país i viure-hi, destacant la importància de l’actitud de la població que els va rebre. Els dos van coincidir que va ser una experiència millorable. És un camp on s’ha de progressar iniciant, per exemple, projectes de conscienciació social com el que VOLS té entre mans. Els joves no es van quedar de braços plegats i van aprofundir en la temàtica. La Georgina Cerdà, membre del grup, creu que “l’activitat és molt necessària ja que mostra  les dificultats d’una persona que decideix “emigrar sense saber què passarà”.

A partir d’aquí, s’inicia un procés de contacte amb organitzacions de caràcter social que han de dur a terme els mateixos joves. Per últim, s’ha de preparar la fira amb la qual finalitza el projecte. Les informacions, activitats i/o tallers de les paradetes van a càrrec dels joves voluntaris. L’activitat es donarà lloc al barri de Cerdanyola, el dissabte 21 de desembre, i serà oberta a tots els públics.

“L’objectiu del projecte és tractar la immigració, de gran presència al barri, i crear espais públics de divulgació” – apunta Joel Planas, educador del grup de voluntariat. “De fet, de cara al grup, és important que els mateixos membres siguin els que prenguin la iniciativa de conscienciar; al final el projecte va d’això, de prendre consciència tots plegats”- afegeix.

P.S. Aquest article ha estat fet per l'alumna  de l'assignatura de Comunicació Periodística de 1r de Batxillerat Eva Puig.