Cicles Formatius d’Esports

Informació dels estudis

Volem seguir educant l’alumne posant-lo al centre del seu procés de formació i del seu projecte de vida, connectat al món per poder-se expressar: 

 • Amb una intervenció educativa orientada al desenvolupament harmònic de totes les dimensions de la personalitat.
 • Amb una acció pedagògica oberta i flexible.
 • Amb un plantejament adreçat a aconseguir el perfil de sortida.

Finalitats

Les finalitats de la nostra Formació Professional són…

 • Proporcionar a l’alumne formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i habilitats que li permetin desenvolupar les competències professionals i les funcions socials per incorporar-se al món laboral.
 • Consolidar l’orientació i formació dels alumnes tot preparant-los per etapes posteriors:
  • Després del Cicle Formatiu de Grau Mitjà:
   • Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Superior.​
  • Després del Cicle Formatiu de Grau Superior:
   • Altres Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Superior.
   • Estudis universitaris, sense necessitat de superació de les Proves d’accés a la Universitat (PAU).

CFGM

CFGM en Guia en el medi natural i de temps de lleure.

 • Durada: 2 cursos acadèmics
 • Requisits d’accés:
  • Tenir el títol de ESO (graduat en educació secundària obligatòria)
  • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà
  • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
  • Altres vies:
   • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
   • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior
   • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys
 • Continguts del curs:
  • Tècniques d’equitació i guia eqüestre.
  • Organització d’itineraris.
  • Maniobres amb cordes.
  • Guia en bicicleta i de muntanya baixa i mitjana.
  • Guia en el medi natural aquàtic.
  • Tècniques de temps de lleure i atenció a grups.
  • Tècniques de natació.
  • Socorrisme en el medi natural.
  • Anglès tècnic.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Formació i orientació laboral.

CFGS

CFGS Ensenyament i animació socioesportiva 

 • Durada: 2 cursos acadèmics: 2000 hores
 • Requisits d’accés:
  • Tenir el títol de Grau Mitjà del mateix itinerari del cicle
  • Tenir el títol de Batxillerat
  • Altres vies:
   • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU).
   • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
   • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a + 25 anys

Metodologia

Opcions metodològiques

Per tal de preparar les competències professionals dels nostres alumnes, optem per treballar amb una metodologia que afavoreixi la seva aplicació pràctica.

El nostre projecte

 • Té un enfocament professionalitzador,
 • Planteja un currículum complet i actualitzat a les demandes reals, 
 • Compta amb professorat i tutoria de cicle,
 • Vetlla pel guiatge en el procés acadèmic i de creixement personal, treballa projectes connectats amb el currículum d’altres etapes de l’escola,  participa en les activitats esportives i recreatives de l’escola, promou el treball autoreflexiu i crític, 
 • Estimula l’expressió personal i la creativitat,
 • Participa en la vida ciutadana,
 • Fa una orientació continuada cap a graus universitaris, a l’entorn laboral i altres cicles formatius.
 • No oblida que les escoles serveixen per formar gent honesta, compromesa i amb seny.

La nostra estructura

 • Prepara per accedir al món laboral,
 • En permanent contacte amb empreses esportives,
 • Possibilita accedir a totes les branques universitàries,
 • Opta per grups reduïts en les matèries pràctiques,
 • Es concreta en oferir continuïtat acadèmica,
 • Es demostra en un elevat índex d’inserció laboral
 • Es construeix des de la proximitat de les persones.

Organització

Organització

Al llarg dels Cicles Esportius de GM i de GS, els mòduls formatius abasten àmbits com:

 1. Fonaments de l’activitat física
  • bases del condicionament físic
  • esports individuals
  • esports d’equip
 2. Activitats en el medi natural
 3. Primers auxilis
 4. Psicologia i dimàmica de grups
 5. Administració, gestió i comercialització
 6. Formació i orientació laboral
 7. Pràctiques formatives en centres de treball

Per a més informació

Inscriu-te a les jornades de portes obertes o demana una visita privada.

Posa’t en contacte amb la secretaria del centre