FP, Cicles Formatius d’Esports

Informació dels estudis

Volem seguir educant l'alumne posant-lo al centre del seu procés de formació i del seu projecte de vida, connectat al món per poder-se expressar: 

 • Amb una intervenció educativa orientada al desenvolupament harmònic de totes les dimensions de la personalitat.
 • Amb una acció pedagògica oberta i flexible.
 • Amb un plantejament adreçat a aconseguir el perfil de sortida.

Finalitats

Les finalitats de la nostra Formació Professional són…

 • Proporcionar a l'alumne formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i habilitats que li permetin desenvolupar les competències professionals i les funcions socials per incorporar-se al món laboral.
 • Consolidar l’orientació i formació dels alumnes tot preparant-los per etapes posteriors:

Després del Cicle Formatiu de Grau Mitjà:

 • Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Superior.​

Després del Cicle Formatiu de Grau Superior:

 • Altres Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Superior.
 • Estudis universitaris, sense necessitat de superació de les Proves d’accés a la Universitat (PAU).

CFGM

CFGM Conducció d´Activitats Físiques en el Medi Natural

 • Durada: 2 cursos acadèmics
 • Requisits d’accés:

  • tenir el títol de ESO (graduat en educació secundària obligatòria)
  • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà
  • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
  • Altres vies:

   • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
   • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior
   • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys

CFGS

 • Durada: 2 cursos acadèmics: 2000 hores
 • Requisits d’accés:

  • tenir el títol de Grau Mitjà del mateix itinerari del cicle
  • tenir el títol de Batxillerat
  • Altres vies:

   • haver superat el curs d’orientació universitària (COU),
   • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
   • haver superat la prova d’accés a la universitat per a + 25 anys.

Metodologia

Opcions metodològiques

Per tal de preparar les competències professionals dels nostres alumnes, optem per treballar amb una metodologia que afavoreixi la seva aplicació pràctica.

El nostre projecte

té un enfocament professionalitzador,
planteja un currículum complet i actualitzat a les demandes reals
compta amb professorat i tutoria de cicle,
vetlla pel guiatge en el procés acadèmic i de creixement personal, treballa projectes connectats amb el currículum d'altres etapes de l’escola,  participa en les activitats esportives i recreatives de l’escola, promou el treball autoreflexiu i crític
estimula l’expressió personal i la creativitat,
participa en la vida ciutadana,
fa una orientació continuada cap a graus universitaris, a l’entorn laboral i altres cicles formatius.

i, sobretot, no oblida, que les escoles serveixen per formar gent honesta, compromesa i amb seny.

La nostra estructura

prepara per accedir al món laboral,
en permanent contacte amb empreses esportives,
possibilita accedir a totes les branques universitàries,
opta per grups reduïts en les matèries pràctiques,
es concreta en oferir continuïtat acadèmica,
es demostra en un elevat índex d’inserció laboral

i, sobretot, es construeix des de la proximitat de les persones.

Organització

Organització

Al llarg dels Cicles Esportius de GM i de GS, els mòduls formatius abasten àmbits com:

 1. Fonaments de l'activitat física

  • bases del condicionament físic
  • esports individuals
  • esports d'equip
 2. Activitats en el medi natural

  • jocs i activitats específiques
  • conducció de grups
  • supervivència en muntanya
 3. Primers auxilis

 4. Psicologia i dimàmica de grups

 5. Administració, gestió i comercialització

 6. Formació i orientació laboral

 7. Pràctiques formatives en centres de treball

Per a més informació

Inscriu-te a les jornades de portes obertes o demana una visita privada.

Posa't en contacte amb la secretaria del centre

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave