Proposta sobre la NOVA LLEI D´EDUCACIÓ “LLEI CELAÁ”

Benvolguts i benvolgudes,

Amb aquestes línies us volem informar de la nostra profunda preocupació per la nova llei educativa LOMLOE, que s'està debatent actualment al Congrés, en plena pandèmia de la COVID-19, quan les preocupacions ara són les d’intentar pal·liar els efectes negatius d’aquesta pandèmia i treballar pels importants reptes educatius i socials que planteja aquest moment tan delicat.  Entre d'altres elements preocupants, destaquem que la reforma de la Llei Orgànica d'Educació (LOMLE):

  1. És fortament intervencionista, promou la restricció de drets i llibertats ciutadanes i atempta contra la pluralitat del nostre sistema educatiu trencant la pacífica i harmònica convivència de les tres xarxes educatives: pública, privada concertada i privada.
  2. Dota a les Administracions de facultats cada vegada més àmplies en detriment de les famílies com a primeres educadores dels seus fills. Determina que el garant dels drets dels infants no són pas les famílies sinó els poders públics. En lloc de clarificar i definir un marc. dins del qual tothom s'hi senti còmode, i propiciar el consens, afavoreix la confrontació.
  3. Permet distribuir Els alumnes per centres reduint significativament l'elecció educativa dels seus pares, un dret avalat per la Declaració Universal dels Drets Humans. Elimina la demanda social, com aspecte a tenir en compte en la programació de llocs escolars, la qual cosa porta a una planificació unilateral i dirigista de l'Administració, sense tenir en compte l'interès i la llibertat d'elecció de les famílies.
  4. S'inventa un dret a l'educació pública i s'enfronta al model d'educació concertada trencant la complementarietat de xarxes. La Llei obliga a les administracions  a garantir places públiques sense haver de tenir en compte l'oferta de places de la concertada.
  5. Qüestiona la supervivència dels centres específics d'educació especial, fins i tot davanat de les consideracions dels professionals i les famílies;
  6. Menysté, encara més, l'assignatura de religió, sense alternatives i sense efectes en l'avaluació.

En definitiva, la LOMLOE afecta la nostra escola, els nostres professors i professores, a vosaltres, les nostres famílies, i els nostres alumnes. Ens afecta a tots.  Per això us demanem que us sumeu a la campanya Més plurals, més lliures, més iguals. Cap a una escola realment inclusiva, amb tots i per a tots

La recollida de signatures contra la LOMLOE ja està en marxa i es realitza en el lloc web  www.masplurales.es. Aquesta recollida va acompanyada del Manifest Més Plurals, que és el text reivindicatiu a què s'adhereix la persona signant.

Us demanem la vostra atenció sobre aquesta Llei i, si ho considereu oportú, feu arribar la vostra preocupació adherint-vos a la recollida de signatures  al web abans esmentat. Ja hi ha més d'un milió d´adhesions.

Moltes gràcies,

EQUIP DIRECTIU