Portes obertes 2021

Volem obrir les portes de casa nostra! És per això que et convidem a fer una passejada virtual pels patis i les aules amb el tour 360º, o demanar una visita personalitzada i veure-la en persona.

Pots llegir més sobre la nostra oferta educativa, accedint al nivell que sigui del teu interés. També volem que coneguis a tot l’equip docent i no docent que forma part de la nostra comunitat d’aprenentatge.

E.InfantilE.PrimàriaSecundàriaBatxilleratCicles Formatius

Visita personalitzada

Tour Virtual 360º

Perfils de sortida

L’alumnat és el centre del projecte educatiu de l’escola i el protagonista del procés d’aprenentatge i de creixement personal.

Per això treballem de forma inclusiva i des de l’individualitat de cadascú per desenvolupar la seva autonomia personal, la responsabilitat, l’interès per l’aprenentatge i la joia de viure i comprometre’s amb un món més just.

La introducció d’eines d’avaluació que possibiliten l’autoavaluació i la coavaluació ajuden a l’alumnat a ser més conscients del seu propi procés d’aprenentatge i a poder incidir de manera directa sobre els aspectes que els permetin arribar a ser persones competents.