Avís Legal i LOPD

Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts (en qualsevol dels formats possibles) són propietat de COL·LEGI SALESIÀ SANT ANTONI DE PÀDUA, amb NIF R0800899G i domiciliat a l'Avinguda Puig i Cadafalch 80, 08303 Mataró (Barcelona), telèfon 937578489 i correu electrònic diresc.mataro@salesians.cat, (en endavant, SALESIANS), o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a SALESIANS. Tot aquest material està sota l'empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els titulars es reserven les accions oportunes per restituir els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts. L’accés a aquesta web està subjecte a les seguents condicions:

 • Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de SALESIANS.
 • L'usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de SALESIANS o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. SALESIANS no serà responsable de l'ús per part de tercers de la informació continguda al web.
 • SALESIANS no garanteix que el servidor web estigui lliure de virus i no es fa responsable dels possibles danys que es puguin derivar de virus informàtics ni de desconnexions del servei per causes alienes. SALESIANS no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la web.
 • SALESIANS no es fa responsable de la informació que aparegui a l’accedir als enllaços a pàgines externes a aquesta. Així mateix, SALESIANS es reserva el dret a modificar de forma unilateral els continguts de la web, sense previ avís i en qualsevol moment.
 • L'ús d'aquesta web implica conèixer i acceptar les condicions contingudes en aquest advertiment legal.
   

Política de privacitat

En aquesta pàgina web, el centre educatiu recull dades personals a diferents apartats (formulari de sol·licitud d’informació, R146 full de suggeriments/reclamacions, inscripció a les jornades de portes obertes, inscripció a una activitat).

Mitjançant eines de tercers, tenim la possibilitat de conèixer a efectes estadístics el número de visites rebudes i l’activitat dels visitants. No obstant, s’aclareix que les cookies usades no estan destinades a recollir informació dels usuaris, ni tampoc es registren adreces IP. Les cookies pròpies usades tenen la finalitat tècnica de faciltiar la navegació a través de la pàgina web i l’ús d’opcions i serveis concrets.

En aquesta web hi ha enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat dels quals són alienes a l’escola. Serà l’usuari qui haurà de decidir si accepta la política de privacitat i de cookies d’aquests llocs.

Les dades que es puguin recollir a través d’aquesta web es tractaran de forma confidencial, i s’incorporaran a les activitats de tractament del responsable.

Qui és el responsable del tractament?

Salesians Sant Antoni de Pàdua
Avinguda Puig i Cadafalch, 80
08303 Mataró (Barcelona)
protecciodades.mataro@salesians.cat
tel. 937578489
protecciondatos@salesianos.edu (DPO)

Com tractem les vostres dades?

Pot contactar amb nosaltres a través de diferents formularis disponibles a la web, en els quals es sol·licitaran únicament les dades necessàries i vinculades a la consulta realitzada.

Respecte la teva navegació, el lloc web usa cookies que ens ofereixen hàbits i ús de navegació. Però, en cap cas, facilita dades personals. L’anàlisi dels hàbits de navegació tenen com a finalitat millorar el servei que s’ofereix a la pàgina web.

L’activitat de tractament de dades audiovisuals que es pot trobar en galeries, o il·lustrant notícies i comunicats d’esdeveniments, es correspon a participants en activitats lúdiques, formatives, esportives, educatives i pastorals organitzades pel centre educatiu o per altres centres educatius salesians, associacions, plataformes socials, fundacions, parròquies, associació de mares i pares, i altres grups integrats a l’entitat titular INSPECTORIA SALESIANA MARIA AUXILIADORA, i que prèviament han informat als interessats del seu ús, difusió i cessió – en el seu cas – a aquest portal web.

Els alumnes del centre educatiu tenen accés a recursos creats expressament per a ells, a través del seu compte de correu corporatiu. Els docents accedeixen a la intranet identificant-se prèviament amb nom d’usuari i contrasenya. Les dades que es tracten en aquest cas són de caràcter identificatiu, acadèmic i laboral.

Amb quina finalitat es tracten les dades?

La recollida de dades a través dels formularis allotjats en aquest lloc web tenen com a finalitat la gestió de consultes dels interessats. Les imatges publicades tenen com a finalitat il·lustrar esdeveniments i notícies.

Si la consulta es realitza a través dels formularis de sol·licitud d’informació o de full de suggeriments/reclamacions, es tractarà la informació únicament amb la finalitat de gestionar la resposta i comunicació.

Si la consulta es realitza a través del formulari d’inscripció a les jornades de portes obertes, es tractarà la informació amb la finalitat de gestionar la resposta i comunicació, a més d’informar sobre processos de preinscripció.

Si la consulta es realitza a través del formulari d’inscripció a una activitat, es tractarà la informació únicament amb la finalitat de gestionar la resposta i comunicació.

Si la consulta es realitza a través del formulari d’antics alumnes, es tractarà la informació amb la finalitat de comunicació i enviament d’informació i esdeveniments vinculats amb els antics alumnes.

En cap altre cas dels previstos, es podrà usar la informació de contacte per a l’enviament de promocions, butlletins o publicitat no sol·licitada.

Totes les imatges i vídeos publicats a la pàgina web permeten acompanyar i il·lustrar la difusió d’esdeveniments organitzats directament pel centre educatiu, sempre que tingui correspondència amb les finalitats educatives, pastorals, socials, lúdiques i esportives que el defineixin.

El lloc web també compta amb enllaços a les xarxes socials com ara Facebook, Twitter, Instagram, Youtube o Linkedin. La seva vinculació a la pàgina web es fa per promocionar altres fonts d’informació i coneixement del centre educatiu.

El tractament que es fa de la informació del personal docent i no docent que es recull a la intranet té com a finalitat complir amb l’organtizació de tasques i acompliment de les finalitats educatives i vinculades a la seva funció docent.

Durant quant temps conservem les dades?

La conservació de les dades està vinculada a la finalitat per la qual es realitza la consulta o compliment de formularis.

Per norma general, el període de conservació de les dades recollides en els formularis serà de com a molt 2 anys, a efectes de consulta i estadística.

El període de conservació de les dades recollides en el formulari d’antics alumnes es conservarà únicament durant el temps necessari per a complir la finalitat per les quals van ser recollides.

Les dades d’accés d’alumnes i de personal docent i no docent es conservarà únicament durant el temps necessari per a complir amb les finaltiats per les quals van ser recollides, i determinar possibles responsabilitats o coexisteixin terminis legals per a la seva conservació.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legítima del tractament està basada en el consentiment que ens dones a l’acceptar la nostra política de privacitat i en l’interès legítim.

L’article 6 del RGPD, al seu apartat 1, recull diversos supòsits que legitimen el tractament de dades personals. Les dades que són usades en aqeust lloc web basen la legitimació en el consentiment, a l’acceptar la nostra política de privacitat. Quan s’emplena un formulari en aquest lloc web, es pot accedir a l apolítica de privacitat del lloc. Per altra banda, la base legitimadora es troba a l’interès legítim per analitzar els usos de navegació dels usuaris a través de Google Analytics.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades que se’ns aporten no es cedeixen a tercers.

Tenim signat un acord per al qual s’obliga a complir amb la normativa europea de protecció de dades amb totes les entitats actuals – i futures – amb les quals mantenim una prestació de serveis en les que es cedeixen i tracten dades personals.

Este sitio web utiliza Google Analytics, que consiste en un servicio de análisis web provisto por Google, [Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, EE. UU]. Google Analytics usa “cookies” que son archivos de texto que se instalan en los ordenadores de usuarios del sitio web, para que podamos analizar el uso del sitio. La información que se recoge en las “cookies” (incluida la IP y la dirección URL de las páginas visitadas) se transmiten a servidores ubicados en los Estados Unidos, por lo que no almacenamos datos personales relacionados con Google Analytics, y en nuestro nombre se generan estadísticas, evaluaciones de uso del sitio web que ayuden a mejorar el servicio que ofrecemos en esta página. Puede rechazar el uso de cookies seleccionando la configuración apropiada en su navegador si bien, esa acción podría generar una función incompleta de este sitio web. Puede encontrar más información de los términos de uso y la declaración de privacidad de Google en https://www.google.com/analytics/terms/gb.html.

Aquest lloc web inclou complements i ginys per a les següents xarxes socials:

Facebook i Instagram. La direcció del responsable del tractament de dades per a residents de la Unió europea és Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square. Gran Canal Harbour. Dublín2, IRELAND. (Veure política de privacitat a https://www.facebook.com/about/privacy i per a Instagram a https://es-la.facebook.com/help/instagram/155833707900388/)

Twitter. La direcció del responsable del tractament de dades per a residents de la Unió europea és Twitter Internacional Company, one Cumberland Place, Fenian Street. Dublín 2, D02 AX07 IRELAND. (Veure política de privacitat a https://twitter.com/es/privacy)

YouTube, és prestat a la unió Europea per Google Ireland Limited amb domicili a Gordon House, Barrow Street, Dublín 4, IRELAND (Veure política de privacitat a https://policies.google.com/privacy)

Es recomana consultar la política de privacitat d’aquestes xarxes socials, ja que la interacció amb els seus complements està subjecta al que s’hi descriu.

Quins drets tinc?

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre els tractaments de les seves dades que duu a terme aquesta entitat.

Com a usuari d’aquesta pàgina web tens dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les teves dades personals. Podràs accedir a les teves dades, així com sol·licitar la rectificació de les mateixes en cas que siguin inexactes.

També pots exercir el teu dret a suprimir dades quan aquestes no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser facilitades.

Podràs – en determinades circumstàncies – sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, és a dir, que suspenguem el seu tractament, de forma que només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Quan existeixin motius fundats en relació amb la teva situació personal, podràs exercir el teu dret d’oposició.

Per altra banda, també podràs sol·licitar la portabilitat de les teves dades a un altre responsable de tractament, sempre que la tècnica ho permeti, en un format estructurat, d’ús comú i fàcil lectura mecànica.

Recorda que tots els teus drets també els pots fer dirigint-te al responsable del tractament a la direcció indicada en aquesta pàgina.

Pots contactar també amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) per a l’exercici dels teus drets a l’adreça protecciondatos@salesianos.edu adjuntant còpia del DNI i/o document que permeti la seva identificació.

Per últim, recordar que l’exercici d’aquests drets és gratuït i que, en qualsevol cas, si consideres que no s’ha atès adequadament o s’ha vulnerat la teva privacitat, pots contactar amb l’Autoritat de Control a www.aepd.es.

 

Política de dades sobre el procés de matriculacions

Qui és el responsable del tractament?

Salesians Sant Antoni de Pàdua
Avinguda Puig i Cadafalch, 80
08303 Mataró (Barcelona)
protecciodades.mataro@salesians.cat
tel. 937578489
protecciondatos@salesianos.edu (DPO)

Quines dades tractem?

Les dades que recollim en el procés de matriculació s’agrupen en diferents categories:

 • Dades identificatives: es refereix a dades com ara el nom, cognoms, data de naixement, DNI, domicili, fotografia, nacionalitat.
 • Dades acadèmiques: curs, centre de procedència, nivell d’estudis, idioma, assignatures optatives.
 • Dades familiars: dades identificatives dels pares o tutors legals com el nom, cognoms, domicili, estat civil, nacionalitat. També es tracten dades d’altres membres de la unitat familiar i/o que conviuen amb l’alumne.
 • Dades econòmiques: dades de renda si escau, dades bancàries.
 • Categories especials de dades: es refereix a alumnes amb necessitats educatives especials. Dades de salut. Situació d’acollida. També incloem dades sobre l’acceptació de l’ideari i del caràcter religiós del centre.

Quina finalitat té el tractament de les dades?

La finalitat principal de la recollida de dades, que conformen el registre d’activitat de tractament d’ALUMNES, és la gestió del procés de matriculació, i gestionar altres finalitats durant la permanència de l’alumne al centre escolar. Per això, en aquest procés recollim dades necessàries per complir amb aquesta obligació i dades que seran utilitzades en altres finalitats identificades en la informació bàsica i que a continuació ampliem.

Per a generar les avaluacions, l’expedient acadèmic de l’alumne i qualsevol altra documentació educativa com actes, informes o l’historial acadèmic entre d’altres, el personal docent i no docent, podrà accedir a les dades personals, per raó del seu treball. La informació estarà disponible tant a la secretaria com a l’eina de gestió educativa aprovada pel centre.

El responsable de recursos tecnològics del centre crearà a cada alumne un compte de correu corporatiu de domini salesians.cat i la seva política d’ús serà lliurada als progenitors o tutors responsables de l’alumne. El docent, en desenvolupament del currículum de les assignatures que imparteix, podrà usar l’adreça assignada a l’alumne per a l’alta i ús d’aplicacions educatives i entorns web. El docent verificarà que són aplicacions validades pel Delegat de Protecció de Dades per ser conformes al Reglament Europeu de Protecció de Dades Personals o que no posen en risc la informació personal de l’alumne.

Aquest centre utilitza una aplicació o eina de gestió docent a través d’un entorn informàtic. L’equip docent i no docent utilitza l’aplicació de gestió educativa per portar un seguiment i control de les avaluacions, generació de documents i informes, així com ser canal de comunicacions amb les famílies.

Les activitats escolars es complementen amb esdeveniments de caràcter pastoral, que donen identitat a la formació impartida, seguint les línies del seu ideari i satisfent amb això l’interès legítim del centre.
Ambdues activitats, escolars i pastorals, són part de la història d’aquest centre i seran objectiu de recollida gràfica, fotogràfica, vídeo o un altre suport audiovisual. Aquest material serà gestionat pels responsables de comunicació social del centre, amb la finalitat de crear, dotar i difondre continguts, notícies, arxius… en diferents suports: impresos, pàgina web, aplicacions, eina de gestió docent, xarxes socials institucionals del centre educatiu, i/o de la Congregació Salesiana com a titular principal.

El centre educatiu pot gestionar directament, per als seus alumnes, activitats extraescolars de caràcter lúdic, acadèmic i/o esportiu les dades personals del qual seran d’índole identificativa i/o econòmica disponibles per l’administració del centre. També podrà gestionar activitats o serveis complementaris propis com a aula matinal, menjador, monitors de suport o auxiliars.

La realització d’activitats de serveis on un tercer sigui qui ho executi, comporta la necessitat de col·laborar i aportar dades de participants i/o una altra informació específica de l’activitat extraescolar o del servei complementari, (per exemple, transport escolar, menjador, neteja, agències de viatge, reportatges fotogràfics…) Tot això es recull en un acord de prestació de servei amb clàusules reguladores i limitatives de l’accés a dades i on es regula també la gestió de cobraments.
L’administració del centre serà la que pot tractar les dades relatives a la gestió de cobraments de serveis autoritzats per l’administració educativa.

D’altra banda, les famílies, que així ho decideixin, voluntàriament podran realitzar, directament al centre, aportacions per al sosteniment o millora d’aquest i/o per al sosteniment de l’Obra salesiana en l’atenció a menors en risc i dificultat social.

Els progenitors i/o tutors legals han rebut l’ideari del centre escolar, això comporta conèixer i assumir que està en un centre d’identitat religiosa. Aquest ideari suposa que l’educació de l’alumne s’amplia i complementa amb activitats gestionades des de la dimensió pastoral, realitzant activitats com a campanyes de sensibilització, campanyes de col·laboració o altres impulsades per la congregació salesiana a través del centre educatiu, o a través de les seves plataformes socials, grups associatius, i/o fundacions.

La gestió de programes d’intercanvi lingüístic suposa l’ús de dades personals dels alumnes participants per part del responsable de plurilingüisme del centre educatiu. Aquestes dades permeten gestionar la participació en aquests programes, i per a això, el centre aplica un ús proporcionat de dades, utilitzant només les dades imprescindibles i necessàries per a la seva tramitació.
Igualment, el centre educatiu proporciona la formació en centres de treball o pràctiques en empreses, per a això gestionarà amb empreses col·laboradores la informació precisa i necessària per a la tramitació dels acords que vincula a ambdues parts.

El centre contracta assegurances, bé de caràcter obligatori, bé de caràcter voluntari, i on les companyies asseguradores poden verificar que, -en cas necessari- l’assegurat té la condició d’alumne matriculat. D’altra banda, per a les pòlisses de viatges, només es tracten llistes amb les dades de nom, cognoms, DNI i data de naixement. En cas de sinistre d’urgència vital, el centre podrà usar les dades de l’alumne per a tramitar la seva immediata atenció sanitària.

Els pares i mares d’alumnes s’organitzen i agrupen voluntàriament en Associacions conegudes com a AMPAS. El centre col·laborarà en les activitats promogudes per aquesta entitat, únicament transmetent informació i recollint impresos generats per l’AMPA amb les dades d’alumnes associats. La finalitat de participació en campanyes de vacunació i/o hàbits saludables suposa col·laborar amb llistats, prèvia informació i autorització de les famílies, amb l’administració sanitària en les campanyes de vacunació o de campanyes d’alimentació o higiene encaminades a adquirir hàbits saludables.

El centre disposa d’un sistema de càmeres amb finalitats de videovigilància d’instal·lacions i personal, les dades que aquí es tracten són les imatges gravades amb aquesta finalitat.

Les dades es recullen per a les finalitats descrites, no es recullen per elaborar perfils dels interessats per agrupar-los en finalitats concretes.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades? 

En el document d’informació bàsica del procés de matriculació es recullen diferents finalitats. Aquestes tenen la seva licitud de tractament derivat dels diferents supòsits recollits en l’art. 6 del RGPD. La licitud es basa bé en el consentiment  participar en les activitats extraescolars; participar en activitats pastorals adequades a l’Ideari organitzades fora de l’horari escolar; utilització de les imatges de les activitats per dotar continguts a la pàgina web i a les xarxes socials del centre i de la congregació; participar en campanyes de sensibilització i cooperació amb entitats i plataformes socials salesianes; contractar l’assegurança voluntària: participar d’activitats organitzades per l’AMPA; gestionar cobraments d’aportacions voluntàries o donatius; participar en campanyes de vacunació i/o hàbits saludables-, bé en una relació contractual  gestió de cobraments d’activitats o serveis complementaris realitzats per tercers; acords amb empreses per a pràctiques en centres de treball, acords amb famílies d’intercanvi; gestionar altes de comptes de correu i aplicacions per a educació-, bé per virtut del compliment d’una obligació legal – tramitar el procés de matriculació i la generació de documents de caràcter educatiu vinculats a la gestió escolar; assegurances obligatòries- o bé en virtut de l’interès públic  videovigilància-, o l’interès legítim  utilització d’una eina de gestió educativa i participar d’activitats pastorals programades en l’entorn educatiu-.
En els casos on la legitimació està basada en el consentiment, l’interessat pot retirar aquest a qualsevol moment.

Quin és el temps de conservació de les dades? 

Les dades es conservaran mentre es mantingui la condició d’alumne del centre. Posteriorment les dades a conservar seran exclusivament aquelles de contingut acadèmic. El centre conservarà aquelles altres dades que, per raó de caràcter històric o estadístic, tant en l’individual com en el col·lectiu, consideri el centre en base de la legitimació de les seves pròpies activitats. En el cas de participació en activitats, campanyes o esdeveniments puntuals, la conservació s’estén al temps de durada d’aquesta activitat. Les dades també es conservaran durant el temps que sigui procedent atendre sol·licitud de supressió o per atendre períodes legals de conservació.

Les imatges de videovigilància es conservaran durant un mes, durant aquest termini estaran a la disposició dels Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat o de l’Autoritat judicial. El termini pot veure’s interromput per estar iniciat un procés de recerca.

Quins són els destinataris de les dades? 

Les dades recollides en el procés de matriculació no se cedeixen a tercers, excepte consentiment que haurà de demanar-se expressament.
Aquest consentiment no serà necessari si la legitimació del tractament es basa en l’existència d’una obligació legal, en l’existència d’una relació contractual o per virtut de l’interès públic i/o de l’interès legítim del centre que, com a responsable del tractament realitzi, i sempre que no sigui contrari als drets i llibertats de l’interessat.

Així, l’administració educativa autonòmica rebrà la informació relativa a la matriculació i elements d’avaluació i seguiment que afectin a l’expedient acadèmic de l’interessat. Les entitats bancàries la informació relativa a la gestió de cobraments i pagaments d’activitats extraescolars o serveis complementaris oferts pel centre o la gestió d’aportacions voluntàries per contribuir amb l’obra salesiana o amb millores del centre. Les asseguradores les dades relatives a la contractació de productes assegurats que tinguin a l’alumne com a assegurat. El proveïdor de la plataforma de gestió educativa respecte de les dades necessàries per a la dotació de continguts i gestió de l’eina de gestió docent. Les empreses col·laboradores de pràctiques laborals i formació en centres de treball respecte d’aquelles dades identificatives dels alumnes participants. Les entitats i plataformes salesianes respecte de les dades necessàries per a la participació en activitats i campanyes d’educació, sensibilització i cooperació. L’Associació de Pares i Mares d’alumnes respecte de les dades dels qui voluntàriament decideixen associar-se. Les imatges de videovigilància es destinen a esclarir fets que hagi de resoldre els Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat o de l’Autoritat judicial.

Quins drets tinc davant el tractament de les meves dades? 

Com a interessat, vostè pot exercir els seus drets de forma gratuïta i rebre resposta en el termini d’un mes, amb caràcter general. Té dret a accedir a les seves dades, a rectificar-les o suprimir-les, a oposar-se al tractament o sol·licitar la seva limitació o portabilitat, i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades. Per a això haurà d’enviar la seva sol·licitud a l’adreça postal o de correu informada en la definició de responsable del tractament

En cas que tingui dubtes sobre si el contingut de la resposta és o no adequat i proporcional, pot consultar directament amb el Delegat de Protecció de Dades en l’adreça protecciondatos@salesianos.edu i, en tot cas, pot dirigir-se a l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades www.aepd.es

Protecció de Dades i LSSICE

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem que les dades que sol·licitades a través de formularis es poden incloure en una base de dades informatitzada amb la finalitat de donar resposta a la seva sol·licitud i facilitar-li informació del seu interès sobre la nostra oferta formativa i activitats.

SALESIANS té els seus fitxers automatitzats amb dades de Caràcter Personals legalitzats davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i inscrites al Registre General de Protecció de Dades. Així mateix, compleix les mesures de seguretat del Real Decret 994/1999, d’11 de juny, per al qual s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

Vostè disposa en tot moment dels drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, tal i com estableix la LOPD. Pot realitzar l’exercici dels seus drets mitjançant correu postal – indicant com a referència al sobre “PROTECCIÓ DE DADES” – o de forma presencial a les nostres oficines en horari d’atenció al públic, a la direcció:

A l'atenció del Responsable del Fitxer:
COL·LEGI SALESIÀ SANT ANTONI DE PÀDUA
Avinguda Puig i Cadafalch, 80
08303 Mataró (BARCELONA)
diresc.mataro@salesians.cat

Consentiment

En el moment d'enviar un formulari, l'usuari accepta que ha estat informat i dóna consentiment a aquesta política de privacitat i protecció de dades.

En tot moment, l'usuari es fa responsable de la veracitat i l'exactitud de les dades facilitades, i declara de forma expressa que compta amb l'edat mínima legal per a la tramesa d'informació.

Igualment l’informem – conforme amb l’establert a l’article 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE) que, mitjançant l’acceptació d’aquest avís legal, vostè ens està autoritzant de forma expressa que li enviem comunicacions institucionals, comercials o promocionals per correu electrònic. Com a destinatari d’aquestes comunicacions, vostè té el dret de revocar aquest consentiment, en qualsevol moment, amb la simple notificació de la seva voluntat mitjançant correu postal o electrònic, a través de les direccions indicades en aquest advertiment legal, indicant com a referència al sobre o a l’assumpte del correu: “BAIXA CORREU ELECTRÒNIC”.

Política de Cookies

Una cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinats llocs web. Les cookies permeten, entre d’altres coses, registrar l’activitat de l’usuari de manera anònima a la pàgina web, així es poden recordar determinats paràmetres i informació amb l’objectiu d’analitzar les dades de l’usuari, tenir una major personalització del lloc web o bé poder configurar preferències.

Quins tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?

Cookies de tercers:
Les cookies de tercers són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que treballa les dades obtingudes a través de les cookies.

 • Google Analytics: Per realitzar les estadístiques d’ús del lloc web s’utilitzen les cookies de Google Analytics. L’objectiu és conèixer el nivell de recurrència dels visitants i els continguts que resulten més interessants, així es poden concentrar els esforços a millorar les àrees més visitades i fer que l’usuari trobi més fàcilment el que busca. El lloc web pot utilitzar informació de la visita de l’usuari per realitzar avaluacions i càlculs estadístics sobre dades anònimes, així com garantir la continuïtat del servei o realitzar millores en els seus llocs web. 
 • Google Maps: Cookies per aplicacions de Google Maps i gestionades per Google.

Per a més detalls es pot consultar en el següent enllaç la política de privacitat de Google [http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/]

Cookies de mitjans o xarxes socials: Alguns serveis poden utilitzar connectors amb xarxes socials tals com Facebook o Twitter. Quan l’usuari es registra a un servei amb credencial d’una xarxa social s’autoritza a a guardar una cookie persistent que recorda la seva identitat (fins que expira). L’usuari pot esborrar aquesta Cookie i revocar l’accés als serveis actualitzant les seves preferències a la xarxa social específica.En ocasions es poden incorporar fotos i vídeos des de llocs com YouTube, Picasa, Flickr… En conseqüència, si visites una pàgina amb cookies integrades en contingut, podran incloure’s al teu dispositiu (per obtenir informació sobre aquestes ho hauràs de comprovar en el corresponent lloc web de tercers).

Revocació i eliminació de galetes

Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador. En cas que no permeti la instal·lació de cookies és possible que no pugui accedir a alguna de les seccions de la pàgina web.

En els següents enllaços s’explica la gestió de les galetes segons els diferents navegadors web: ChromeExplorerFirefoxSafari.

Més informació sobre les cookies i la seva política

Pot ampliar la informació en els següents enllaços: