Política de privacitat Google Workspace

L’Escola Sant Antoni de Pàdua – Salesians Mataró va arribar a un acord amb Google per a la utilització de la plataforma Google Workspace per a Centres Educatius. Google Workspace és un conjunt d’eines gratuïtes de comunicació i productivitat educatives de Google (Gmail, Calendar, Documents, Classroom, etc.)

Perquè l’alumnat pugui utilitzar els serveis principals de Google Workspace cal que disposi d’un compte d’accés prèvia acceptació i autorització de la Política d’Ús de Comptes Google Workspace de l’Escola Salesiana Sant Antoni de Pàdua de Mataró per als menors de 14 anys.

Google Workspace per a Centres Educatius ofereix dues categories de serveis de Google:

Els serveis principals de Google Workspace com Gmail, Calendar i Classroom, són la base de l’oferta de Google per a Centre Educatius.

Els serveis addicionals (com YouTube, Maps, i Blogger estan dissenyats per als usuaris de comptes personals i es poden utilitzar de manera opcional amb els comptes de Google Workspace per a Centres Educatius si l’administrador del Domini de cada Centre n’autoritza el seu ús per a finalitats educatives.

L’Escola Salesiana Sant Antoni de Pàdua de Mataró permet al seu alumnat l’accés als Serveis Principals de Google Workspace i als addicionals indicats a continuació.

AVÍS PER A PARES, MARES I/O TUTORS LEGALS

Amb els seus comptes de Google Workspace per a Centres Educatius, l’alumnat pot accedir als següents serveis principals que ofereix Google i utilizar-los.

SERVEIS PRINCIPALS:

 • Gmail (inclòs Inbox by Gmail)
 • Calendar
 • Classroom
 • Contactes
 • Drive
 • Documents
 • Formularis
 • Grups
 • Fulls de càlcul
 • Llocs web
 • Meet
 • Vault

SERVEIS ADDICIONALS:

 • Blogger
 • YouTube
 • Maps

Google proporciona informació sobre les dades que recull, així com la manera que utilitza i difon aquestes dades dels Comptes de Google Workspace per a Centres Educatius, en el seu Avís de Privacitat, malgrat que et recomanem que llegeixis tota la informació que s’hi facilita. Afegim a continuació la resposta a algunes preguntes freqüents:

Quina informació personal recull Google?

Quan es crea un compte d’alumne, l’Escola Salesiana Sant Antoni de Pàdua de Mataró pot proporcionar a Google determinada informació personal sobre l’alumne (p.e. el nom, la direcció de correu electrònic i la contrasenya.) Google també pot demanar informació personal directament dels alumnes com el número de telèfon per a recuperar el compte o una foto de perfil que s’afegeixi al compte de Google Workspace per a Centres Educatius.  Quan l’alumnat usi un dels serveis de Google també demanarà informació basada en l’ús d’aquests serveis. Algunes responsabilitats són:

 • Informació del dispositiu com, per exemple, el model de hardware, la versió del sistema operatiu, els identificadors exclusius del dispositiu i la informació de la xarxa mòbil, inclòs el número de telèfon.
 • Informació de registre, inclosos els detalls de com ha fet servir l’usuari els serveis de Google, les dades dels esdeveniments del dispositiu i la direcció de protocol d’internet de l’usuari (IP).
 • Informació de la ubicació segons determinin les diferents tecnologies (p.ex. la direcció IP, el GPS i altres sensors).
 • Números exclusius de l’aplicació (com el número de la versió de l’aplicació).
 • Cookies o tecnologies similars que s’utilitzen per a demanar i emmagatzemar informació sobre un navegador o un dispositiu (p.ex. l’idioma i altres ajustaments)

Usa Google la informació personal de l’alumnat de centres Educatius d’Educació Primària i Secundària amb la finalitat d’orientar la publicitat?

No, quan els usuaris de Google Workspace per a Centres Educatius siguin alumnes de Centres d’Educació Primària i Secundària, Google no utilitzarà cap informació personal (ni cap altra informació associada a un compte Google Workspace per a Centres Educatius) amb la finalitat d’orientar els anuncis, ja siguin els serveis principals o en altres serveis addicionals als quals s’accedeixi en fer servir un compte de Google Workspace per a Centres Educatius.

Difondrà Google la informació personal del meu fill / filla?

Google no compartirà informació personal amb empreses, organitzacions i particulars fora de Google tret que sigui per una de les següents circumstàncies:

 • Amb el consentiment de la mare, pare o tutor legal. Google compartirà informació personal amb empreses, organitzacions o particulars no relacionats amb Google quan disposi del consentiment dels pares (per als usuaris l’edat dels quals requereixi el consentiment), que es podrà obtenir a través dels Centres Educatius de Google Workspace per a Centres Educatius.
 • En tractar-se de comptes gestionats pels Centres dels comptes Google Workspace per a Centres Educatius que proporcionen als administradors accés a la informació que s’hi enmagatzema.
 • Per al processament extern: Google pot proporcionar informació personal als afiliats o a altres persones o empreses de confiança perquè la processin en nom de Google, seguint les instruccions de Google i de conformitat amb l’Avís de Privacitat de Google Workspace per a Centres Educatius  i altres mesures de seguretat i confidencialitat adequades.
 • Per motius legals: Google compartirà la informació personal amb empreses, organitzacions o persones si creu de bona fe que accedir, utilitzar, preservar o divulgar aquesta informació és raonablement necessari per a:
 • Complir qualsevol requeriment previst en la legislació o normativa aplicable o atendre qualsevol requeriment d’un òrgan administratiu o judicial.
 • Complir amb el que es preveu en les condicions de servei vigents, inclosa la investigació de possibles infraccions.
 • Detectar o impedir qualsevol frau o incidència tècnica o de seguretat, o fer-hi front per un altre procediment.
 • Protegir els drets, els béns o la seguretat de Google, dels seus usuaris o del públic en general en la mesura exigida o permesa per la legislació vigent. Google també comparteix informació no personal (com les tendències sobre l’ús dels seus serveis) de manera pública amb els seus partners.

Quines opcions tinc com a pare, mare o tutor legal?

En primer lloc, pot donar consentiment perquè Google demani i faci servir informació del seu fill/filla. Si no dona el seu consentiment, no es crearà el compte de Google Workspace per a Centres Educatius  per al seu fill/filla, i Google no en demanarà ni en farà servir informació, tal com es descriu en aquest avís. Si dona el seu consentiment perquè el seu fill/filla faci servir Google Workspace per a Centres Educatius pot posar-se en contacte amb l’Escola Salesiana Sant Antoni de Pàdua de Mataró per accedir o sol·licitar l’eliminació del compte de Google Workspace per a Centres Educatius del seu fill/filla. Si no vol que se segueixi demanant informació del seu fill/filla, pot sol·licitar que es facin servir els controls de servei disponibles per a limitar l’accés del seu fill/filla a les funcions o serveis, o bé eliminar per complet el compte del seu fill/filla. Es pot visitar https:myaccount.google.com mentre s’estigui connectat amb compte de Google Workspace per a Centres Educatius per veure i gestionar la informació personal i la configuració del compte.

Què passa si tinc més preguntes o m’agradaria llegir-ne més?

Si té alguna pregunta sobre com Google fa servir els comptes de Google Workspace per a Centres Educatius o les opcions amb les quals compta, pot posar-se en contacte amb l’Escola Salesiana Sant Antoni de Pàdua de Mataró. Per a obtenir més informació pot consultar:

 • Avís de Privacitat de Google Workspace per a Centre Educatiuses descriu com demanen i utilitzen la informació, els productes i els serveis de quan s’utilitzen amb comptes de Google Workspace per a Centres Educatius.
 • Centre d’Ajuda, pots consultar els compromisos jurídics de Google pel que fa als serveis principals i addicionals de Google Workspace per a Centres Educatius
 • A la Guía sobre privacitat dels productes de Google es descriuen els mecanismes de protecció de la privacitat usats en els productes de Google que també s’expliquen a https://safety.google/com .Tenint en compte que Google no utilitzarà informació personal (ni informació associada a un compte de Google Workspace per a Centres Educatius) per orientar els anuncis als usuaris d’aquest servei dels centres d’Educació Primària i Secundària. Així mateix, aquesta restricció de l’Avís de Privacitat  reemplaçarà qualsevol declaració sobre l’ús d’aquestes pàgines.
 • La informació sobre el compliment de Google amb les obligacions legals internacionals sobre protecció de dades es pot veure a l’Agenda sobre Tractament de Dades de l’acord de Google Workspace o de producte complementari on es descriuen les exhaustives mesures per a protegir la seguretat de les dades que Google i els seus clients han acordat.
 • En la pàgina d’informació sobre privacitat i seguretat de Google for Education trobaràs les respostes a les preguntes més freqüents sobre aquests temes.

Els pares poden visitar google.com quan hagin iniciat sessió en el compte de Google Workspace per a Centres Educatius dels seus fills per a veure i gestionar la informació personal i la configuració.