Creixement en la Fe

A SALESIANS tenim clar que les persones desenvolupen la seva espiritualitat al llarg del seu procés de creixement personal. Per això oferim formació cristiana des de dues claus:

  • la idea d’itinerari de creixement en la fe, de manera acompanyem la vida i proposem la tradició cristiana com a proposta de sentit. I tenim en compte els moments en què es condensa la formació abans de rebre un sagrament, com la primera Comuniò o la Confirmació.
  • l’experiència de grup, el lloc on teixim relacions fraternals i que acompanyem per tal que esdevingui experiència de comunitat creient.

El moment d’entrada en aquest itinerari no és una proposta tancada. A més de la trobada setmanal del grup, es proposen convivències de cap de setmana i campaments d’estiu.

Les etapes d’aquest itinerari de creixement en la fe són:

CATEQUESI per a infants (8 i 9 anys)

S’ofereix a infants que cursen 3r i 4t d’Educació Primària (8 i 9 anys) i comprèn els 2 cursos.

En aquesta etapa es condensa la primera formació catequètica per preparar la participació dels infants a l’Eucaristia de la comunitat cristiana.

La metodologia està adaptada a l’edat dels infants, combinant el joc amb la presentació dels continguts de la fe catòlica.

Es complementa amb la Catequesi Familiar, amb què pretenem donar eines a les famílies per tal que puguin acompanyar els seus infants en el procés de creixement en la fe.

Horaris:

INFANTS: cada divendres de 17.15 a 18.00. (és compatible amb les extraescolars de música i futbol)

FAMÍLIES: últim diumenge del mes de 10.00 a 11.15, per participar després a l’Eucaristia familiar (11.30).


AMICS I i II

S’ofereix a infants que cursen 5è i 6è d’Educació Primària (10 i 11 anys).

Aquesta etapa se centra en establir lligams de grup i en acompanyar l’infant per fer seus els valors de l’Evangeli que ha rebut durant la Catequesi de Comunió.

La metodologia que emprem parteix del joc i la interacció per descobrir com viure la proposta cristiana a la seva edat.

Horaris:

Cada divendres de 17.15 a 18.00.


AMICS III i IV

S’ofereix a adolescents de 1r i 2n d’ESO (12 i 13 anys).

En aquesta etapa seguim construint comunitat alhora que, paral·lelament als canvis que s’experimenten a l’adolescència, comencem a reformular-nos la fe.

La metodologia que emprem combina l’acció i la reflexió per anar redescobrint la proposta cristiana adaptada a la seva edat.

Horaris:

Cada divendres de 15.00 a 16.30. En finalitzar les classes, els grups dinen junts a l’escola abans de començar les sessions. 


FOC I i II

S’ofereix a adolescents de 3r i 4t d’ESO (14 i 15 anys).

En aquesta etapa s’acompanyen els canvis que s’experimenten a l’adolescència i els constrastem amb la proposta de vida cristiana.

La metodologia que emprem combina l’acció i la reflexió per anar redescobrint la proposta cristiana adaptada a la seva edat.

Horaris:

Cada divendres de 15.00 a 16.30. En finalitzar les classes, els grups dinen junts a l’escola abans de començar les sessions. 


JOVES I i II

S’ofereix a joves de 1r i 2n de Post-Obligatòria (Batx. o CF) (16 i 17 anys).

En aquesta etapa s’acompanya la vida de les i els joves i es contrasta amb l’Evangeli, oferint estratègies per a un seguiment de Crist més personal. Si el grup ho manifesta, preparem els joves per rebre el sagrament de la Confirmació.

La metodologia que emprem combina l’acció i la reflexió per tal d’anar construint el propi projecte de vida i prendre opcions més personals de compromís amb el món.

Horaris:

Cada divendres de 15.00 a 16.30. En finalitzar les classes, els grups dinen junts a l’escola abans de començar les sessions. 


CATECUMENAT

S’ofereix a joves de més de 23 anys

En aquesta etapa s’acompanya la vida de les i els joves i es contrasta amb l’Evangeli, oferint estratègies per a un seguiment més personal de Crist.

Horaris:

Segons les necessitats del grup.


COMUNITAT VALDOCCO

S’ofereix a joves-adults

En aquesta etapa s’acompanya la inserció en la comunitat cristiana alhora que se segueix creixent en la fe i el seguiment més personal de Crist.

Horaris:

Segons les necessitats del grup.