Batxillerat

Informació dels estudis

Volem educar una persona amb maduresa intel·lectual i humana, capaç de dissenyat un projecte personal de vida que l’ajudi a esdevenir participativa i solidària en el món que l’envolta. 

 • Amb una acció educativa polivalent i flexible al servei de l’alumne.
 • Amb un accent en els processos formatius individualitzats orientats al desenvolupament integral de l’alumne.
 • Amb una opció preferent per desenvolupar la capacitat de reflexió i sensibilització envers les necessitats del món que ens envolta.

Finalitats

Les finalitats del Batxillerat són…

 • Proporcionar als alumnes formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i habilitats que els permeti desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència.
 • Consolidar l’orientació i formació dels alumnes tot preparant-los per etapes posteriors:    
  • Estudis universitaris, prèvia superació de les Proves d’accés a la Universitat (PAU).
  • Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Superior.

Metodologia

Opcions metodològiques

Per tal de consolidar les competències dels nostres alumnes, optem per treballar amb una metodologia que afavoreixi la comprensió dels diferents continguts, la interrelació entre les diferents matèries, així com la seva aplicació pràctica.

El nostre projecte

té un enfocament competencial,
planteja un currículum complet, divers i equilibrat
compta amb professorat i tutoria de cicle,
vetlla pel guiatge en el procés acadèmic i de creixement personal, treballa projectes i campanyes solidàries, promou el treball autoreflexiu i crític forma en estratègies d’aprenentatge
estimula l’expressió personal i la creativitat,
participa en la vida ciutadana,
fa una orientació continuada tant a graus universitaris com a cicles formatius

i, sobretot, no oblida, que les escoles serveixen per formar gent honesta, compromesa i amb seny.

La nostra estructura

prepara per accedir a totes les branques universitàries,
opta per grups reduïts en les matèries de modalitat,
es concreta en un elevat índex de finalització de l’etapa,
es demostra en el 100% d’aprovats a les proves d’accés a la universitat

i, sobretot, es construeix des de la proximitat de les persones.

Organització

Organització

El Batxillerat es distribueix en dos cursos acadèmics i per accedir-hi cal estar en possessió del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o el de Cicle Formatiu de grau mitjà. Es desenvolupa en diverses modalitats i itineraris per tal d’oferir una preparació especialitzada a l’alumnat d’acord amb les seves perspectives i interessos de formació.
L’horari de l’escola pel Batxillerat és intensiu pels matins: de dilluns a divendres de 8.30 a 15.00 h.

La distribució curricular del Batxillerat és:

 • Matèries comunes    
  • Les cursen els alumnes de totes les modalitats per tal d’aprofundir la seva formació general.
 • Matèries de modalitat
  • Matèries específiques en funció de la modalitat i de l’itinerari concret triat per tal d’adequar-se a les característiques i interessos dels alumnes.
   • Modalitat de Ciències i Tecnologia
   • Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials
 • Matèries Específiques
  • Matèries que tenen com a finalitat obrir noves perspectives, enriquir el perfil formatiu o reforçar la modalitat optada.
 • Treball de Recerca
  • Desenvolupament d’una investigació tutoritzada, que pot estar emmarcada en una matèria concreta o ser interdisciplinar i que contribueix decisivament a assolir la competència en recerca
 • Programa de Formació Social
  • Desenvolupament de la reflexió i la sensibilització sobre diferents dimensions del món de l’exclusió social:

Treball de Recerca

Treball de Recerca

El Treball de Recerca és un projecte de llarg recorregut. La nostra escola aposta per convertir-lo en una eina d’aprenentatge, d’investigació i de promoció de present i de futur.

 • oferint un ampli ventall de tipologies i de plantejaments de treballs: bibliogràfics, descriptiu-inductius, documentals, assagístics, comparatius, explicatius-confirmatoris, d’estudi de casos i memòria històrica i creatius.
 • garantint el seguiment d’una hora setmanal per part del tutor/a de recerca.
 • limitant a quatre treballs de recerca per tutor.
 • proposant una política de premis i assistència a jornades de divulgació com a reconeixement de la feina feta amb rigor i dedicació.

Equip docent

El nostre equip docent és…


Imma Martínez
Cap d’estudis

Gemma Pavón
SAPP

Jordi Font
SAPP

Carolina Estudillo
Coord. Batxillerat

Xavier Peñarroya
Coord. Qualitat

Joan Pedrola
Cap de Pastoral

Josep Ignasi Vives

Selene Sans

Sílvia de Gea

Cristina Salas

Pere Tresserras 

M Luz Villarroel

Carlos Sicília

Jordi Mauri

Per a més informació

Inscriu-te a les jornades de portes obertes o demana una visita privada.

Posa’t en contacte amb la secretaria del centre