Bons dies

El Bon Dia és aquell moment diari de pocs minuts, breu i abans de l’inici de la primera classe, que té la doble finalitat de començar la nostra jornada d’una manera amable i reflexiva amb:

  • una salutació cordial i familiar entre professorat i alumnat,
  • i la transmissió d’algun valor de l’ideari de l’escola.

Aquesta eina pedagògica té el seu origen en el mateix Don Bosco, qui va instaurar la tradició de pronunciar unes bones nits dedicades als seus joves de l’oratori abans d’anar a a dormir.
Des d’aleshores, en la pedagogia salesiana sempre han tingut molta importància aquestes paraules adreçades no només a l’alumnat sinó també al personal educador de l’escola.