Preinscripció i matrícula

Educació infantil i primària 2021/22

Llista d’alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 07/06/2021

Llista d’espera del centre a 07/06/2021

Llistat de preinscits al centre a 07/06/2021

Sorteig per resoldre les sol·licituds empatades en punts

– Número per determinar l’ordre en cas d’empat: 69.448

– Números totals assignats: 78.327

Educació secundària obligatòria, ESO

Llista d’alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 07/06/2021

Llista d’espera del centre a 07/06/2021

Llistat de preinscits al centre a 07/06/2021

Sorteig per resoldre les sol·licituds empatades en punts

– Número per determinar l’ordre en cas d’empat: 40.900

– Números totals assignats: 62.488

Mapa escolar

Codi del nostre centre: 08021089

Calendari:

25 i 26 de marçPresentació de la documentació acreditativa que no s’hagi pogut adjuntar durant els període de presentació de sol·licituds.
19 d’abrilPublicació de la llista de sol·licituds amb la puntualització provisional
20 – 26 d’abrilPodeu presentar les reclamacions al barem provissional
30 d’abrilPublicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions
5 de maigSorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts
7 de maigPublicació de la llista ordenada
26 – 28 de maigAmpliació de peticions de preinscripcions per a alumnes sense plaça assignada a cap centre
4 de junyOferta final de places escolars
7 de junyPublicació del llistat d’alumnes admesos i llista d’espera
14-18 junyMatriculació