Don Bosco, el sant dels somnis

Saps que hi ha documentats més de 170 somnis de Don Bosco? I és que la vida de
Don Bosco no es comprèn sense aquests somnis. Ja sigui un recurs pedagògic per
advertir els seus nois de l’Oratori, o una manera de relacionar-se amb Déu, els somnis
van anar guinat la seva vida.

Aquest any 2024 celebrem el 200 aniversari del somni que va marcar el sentit de tota la
seva vida: el somni dels 9 anys. En aquest somni, va veure un prat ple de joves que “no
feien el bé” i un senyor majestuós que el convidada a ensenyar-los-hi… En veure que
no pot fer-ho amb la seva força, una dona, la Senyora de Don Bosco, serà la qui el guiï i
inspiri els principis per transformar “els llops en xais”…

Hereus d’aquest somni, Salesians Mataró treballem cada dia per fer realitat aquest
somni. Acollir, acompanyar i transformar la vida d’infants, adolescents i joves des de
l’educació, ja sigui a les aules, els patis o en les diferents iniciatives educatives i socials,
cercant juntament amb ells “la felicitat en el temps d’ara i a l’eternitat”.

Per això, al voltant del 31 de gener, la casa s’omple de festa i alegria, de pregària
agraïda i d’esperit de família, en honor del Sant dels Somnis, en honor de l’home que
somiava amb els joves nous futurs per a ell.

Per això, us convidem a formar part d’aquest somni i d’aquesta família agraïda que es
retroba en els diferents actes programats per a aquests dies. Us esperem especialment
el diumenge 4 de febrer a la gran festa als patis, a la trobada d’antics alumnes,o a les
celebracions litúrgiques que tenen lloc aquests dies.

BONA FESTA DE DON BOSCO!