Confraria de la Verònica

Està inscrita a l’Agrupació de Confraries Salesianes  de Setmana Santa de la Inspectoria Maria Auxiliadora.

La confraria està oberta a tothom, gran o petit, que desitgi formar-ne part.  S’hi pot participar amb tasques de suport, acompanyant el pas vestits de confrares…Tots els membres estan convidats també a les diverses activitats, festes, excursions i trobades, que es fan al llarg de l’any. Intentem viure amb un veritable ambient de germanor i sentint-nos part de la família salesiana.

Actualment surt a les processons de la parròquia de Maria Auxiliadora, el Dijous Sant, i a la general de Mataró, el Divendres Sant. També col·labora amb la Comissió de Setmana Santa de Mataró amb accions i moviments solidaris a la ciutat (Càritas, iniciatives solidaries), i participa activament a l’Eucaristia dominical del col·legi (la de l’últim diumenge de cada mes està especialment dedicada a la Verònica).