Confraria de la Verònica

La confraria està afiliada a l’Agrupació de Confraries Salesianes de Setmana Santa de la Inspectoria Maria Auxiliadora.

És oberta a tots, grans i petits, que desitgin unir-se. Hi podeu participar amb diverses tasques de suport, acompanyant el pas vestits de confrares. Tots els membres estan convidats a participar en les activitats, festes, excursions i trobades que es duen a terme al llarg de l’any, fomentant un autèntic ambient de germanor i sentint-nos part de la família salesiana.

Actualment, pren part a les processons de la parròquia de Maria Auxiliadora el Dijous Sant, i a la processó general de Mataró el Divendres Sant. També col·labora activament amb la Comissió de Setmana Santa de Mataró mitjançant accions solidàries a la ciutat, com ara amb Càritas i altres iniciatives solidàries. A més, participa activament en l’Eucaristia dominical del col·legi, reservant l’últim diumenge de cada mes per a una celebració especial dedicada a la Verònica.

Recentment, el diumenge 5 de maig de 2024, es va establir una nova junta de govern, dirigida pel Sr. Javier Lechuga, un jove confrare altament respectat a Mataró, amb una àmplia experiència liderant entitats religioses com la Hermandad Ntro. Padre Jesus Nazareno y Ntra. Sra. de la Esperanza des del 2010 fins al 2012.

La nova junta també inclou la Srta. Elisabet Laplaza com a vicepresidenta, el Sr. Rogelio Moreno com a tresorer i el Sr. Manuel Pastor com a secretari.

Mn. Mascaró continuïa actuant com a consiliari de la confraria, mentre que el Sr. Mario Garcia assumeix les tasques de priostia i vocalia de joventut. La Sra. Dolors Roure s’encarrega de la vocalia de relacions amb la comunitat cristiana, i el Sr. Jose Manuel Martin Oliva dirigeix la vocalia de solidaritat, amb l’assistència del vocal adjunt Antonio López.