Primària

Informació dels estudis

VOLEM EDUCAR NENS I NENES FELIÇOS, EN UN ESPAI DE CREIXEMENT DE LES SEVES NECESSITATS I POTENCIALITATS, PER PREPARAR-LOS PER APRENDRE AL LLARG DE LA VIDA.

L’Educació Primària, que va dels 6 als 12 anys, és una etapa que acompanya el creixement dels infants i posa les bases per futurs aprenentatges.

Finalitats
 

Les finalitats de la Primària són…

Acollir l’alumne amb totes les seves necessitats: acadèmiques, emocionals, físiques i creatives, i desenvolupar cadascuna de les seves competències.

 • La competència comunicativa en les tres llengües (català, castellà i anglès).  la lectura i la comprensió lectora, la capacitat creativa d’expressar-se amb correcció oralment i per escrit.
 • La competència artística en tots els seus àmbits: musical, visual i plàstica i corporal.
 • L’àmbit matemàtic, com a instrument per treballar el raonament i la seva aplicació en la vida quotidiana.
 • L’àmbit social i natural per conèixer i respectar els valors de món en el que vivim a partir de l’observació, la investigació i l’experimentació.

Proposta
Pedagògica

Proposta Pedagògica

La voluntat de ser una escola acollidora que surt en el nostre Projecte Educatiu es concreta en la creació d’unes condicions facilitadores de l’aprenentatge:

 • A l’escola les relacions són claus. Conèixer la història de cada nen o nena és fonamental per aprendre. L’etapa és una xarxa de relacions: les que establim amb ells, però també les que fem amb les famílies i la que formem la comunitat de mestres.
 • Ambient familiar i emocionalment saludable,
 • Acompanyament personal mirant el que cada ú es capaç de fer
 • Acció tutorial i pastoral feta de manera transversal i integrada

Els ensenyaments a la Primària es van fent cada vegada més formals, sense que això vulgui dir que siguin menys significatius.  

 • Els nens i nenes aprenen a partir de les seves experiències educatives anteriors, situats pels mestres en la seva Zona de Desenvolupament Proper per fer-los progressar en el seu aprenentatge de manera que sigui significatiu.
 • Se’ls proposen experiències potents d’aprenentatge fent, pensant sobre el que fan i, sobretot, comunicant-ho i compartint-ho. Acollim la seva curiositat, els acompanyem en les descobertes i els guiem en la seva comprensió.

Per fer possible aquest procés, l’escola se situa dins un marc teòric ampli sobre les intel·ligències múltiples (emocional, musical, lògico-matemàtica, intrapersonal, cinètica, lingüística,…), i posa èmfasi en les capacitats específicament cognitives, el desenvolupament de les quals compet a l’escola: (anàlisi, síntesi, classificació i organització, relació i comparació, crítica, abstracció, extracció de conclusions, investigació, i metacognició). A l’etapa d’Educació Primària, posem una cura especial en ajudar-los a desplegar les seves inquietuds motrius, creatives, comunicatives i emocionals.

 • El treball en competències, a més de ser una línia pedagògica impulsada des del Departament d’Ensenyament, és una línia que l’escola ha agafat com a pròpia, iniciant-se l’any 2006 amb un assessorament extern.

El treball per competències implica una selecció de continguts de cada matèria segons la seva funcionalitat i l’elaboració d’activitats que es centrin en un context i que creïn un problema que per ser solucionat demani posar en marxa conceptes de diferents àmbits d’aprenentatge.

Organització

 • Sis cursos amb dues línies per curs, excepció feta d’un grup addicional, que en el 1718 estan a primer.
 • Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13 i de 15 a 17.

Opcions
metodològiques

Opcions metodològiques

 1. Criteris organitzatius.
  • Priorització de les matèries instrumentals com a base dels altres aprenentatges.
  • Diversitat de criteris de distribució de l’alumnat i d’agrupaments en funció del diferents estratègies metodològiques. Es prioritzen els agrupaments heterogenis de l’alumnat i s’amplien al màxim el nombre de sessions amb més d’un mestre a l’aula.
 2. El desplegament curricular de totes les àrees està recollit en les nostres programacions verticals. El professorat dissenya a partir de la combinació de tres elements:
  • La creació de recursos propis,
  • L’ús d’altres recursos publicats o compartits amb la xarxa educativa i el projecte de l’editorial Edebé que contribueix a assegurar la seqüenciació dels continguts. El professor decideix quin és l’ús metodològic que fa de les possibilitats que li dóna el llibre en cada moment.
 3. Aproximació metodològica plural i diversificada
  • Lluny de vincular-nos a una única metodologia concreta, optem per un plantejament sincrètic que aprofiti les virtuts de cada escola pedagògica cosa que ens permet adaptar-nos a l’alumne i a les diverses situacions d’aprenentatge. Aquestes possibilitats metodològiques estan al servei de la proposta d’aprenentatge que es vulgui fer.
  • El professor és un professor estratègic que busca en cada moment els mitjans més adients per promoure els aprenentatges.
  • Algunes d’aquestes metodologies que, en major o menor mesura, formen part del nostre fer pedagògic són…
   • Treball en equips cooperatius i en altres agrupacions d’alumnes, i Treball Individual
   • Modelatge, Pràctica Guiada i Pràctica Autònoma
   • Treball per Projecte
   • Càpsules magistrals i Diàleg de classe
   • Treball de Camp
   • Gamificació
   • Seqüències de Recerca

Act.
Complementàries

Activitats Complementàries

Les activitats complementàries representen cinc hores setmanals més de classe a les etapes d’Educació Infantil i Primària on es treballen aspectes addicionals al currículum. Pel que fa a l’Educació Primària, serveixen per enriquir les estratègies de pensament crític i creatiu, les capacitats verbals i la competència digital:

 • ​Cicle Inicial: 
  • Having Fun
  • Taller de biblioteca
  • Llegim
  • Barrinem
  • Piscina (1r) // Taller d’expressió escrita (2n)
 • Cicle mitjà:
  • Having Fun
  • Taller de biblioteca
  • Llegim
  • Barrinem
  • Taller d’expressió escrita
 • Cicle superior:
  • Taller de biblioteca
  • Llegim
  • Barrinem
  • Taller d’expressió escrita
  • Taller d’informàtica

Equip
docent

El nostre equip docent és…​

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és Fotoperfil-edited.jpg
Olga Goset
Cap d’estudis
Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és Fotoperfil-edited.jpg
Lali Martínez
SAPP (Cap)
Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és Fotoperfil-edited.jpg
Anna Terradas
SAPP
3rA
Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és Fotoperfil-edited.jpg
Òscar Martín
Pastoral
5èA
Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és Fotoperfil-edited.jpg
Rosa del Monte
Coord. CI
Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és Fotoperfil-edited.jpg
Lídia Llenas
Coord. CM
Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és Fotoperfil-edited.jpg
Santos Martínez
Coord. CS
Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és Fotoperfil-edited.jpg
Carlos Sicília
TAC
Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és Fotoperfil-edited.jpg
Albert Jiménez
TAC
3rB
Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és Fotoperfil-edited.jpg
Cristina Sánchez 
1rA
Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és Fotoperfil-edited.jpg
Mireia Duart 
1rB
Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és Fotoperfil-edited.jpg
Núria Honrubia 
1rC
Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és Fotoperfil-edited.jpg
Sandra Gutiérrez 
2nA
Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és Fotoperfil-edited.jpg
Rita Luna
2nB
Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és Fotoperfil-edited.jpg
Núria Viñallonga 
2nC
Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és Fotoperfil-edited.jpg
Alba García 
3rC
Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és Fotoperfil-edited.jpg
Maria Batlle
4tA
Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és Fotoperfil-edited.jpg
Marta Rovira 
4tB
Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és Fotoperfil-edited.jpg
Raül Herrero
4tC
Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és Fotoperfil-edited.jpg
Glòria Reverter
5èB
Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és Fotoperfil-edited.jpg
Esther Aguilar
6èA
Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és Fotoperfil-edited.jpg
Elisa Trigueros
6éB

Per a més informació

Inscriu-te a les jornades de portes obertes o demana una visita privada.

Posa’t en contacte amb la secretaria del centre