Preinscripció i matrícula

Oferta inicial de places pel curs 2022/2023

Informe del barem provisional 2022/2023

Llista de sol·licituds amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions

Llistat definitiu 2022/2023

Publicació de l’oferta definitiva de places

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 10/06/2022

Alumnes preinscrits al centre 10/06/2022

Publicació de la llista d’espera del centre a 10/06/2022

El número de desempat del sorteig és: 1.013

Mapa escolar

Codi del nostre centre: 08021089

Calendari:

4 de marçPublicació de l’oferta inicial
7 – 21 de marçPresentació i/o modificació de sol·licituds d’EI o EP
9 – 21 de març Presentació i/o modificació de sol·licituds ESO
22 i 23 de marçPresentació de la documentació acreditativa que no s’hagi pogut adjuntar durant els període de presentació de sol·licituds.
21 d’abrilPublicació de la llista de sol·licituds amb la puntualització provisional
22 – 28 d’abrilPodeu presentar les reclamacions al barem provissional
3 de maigPublicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions
9 de maigSorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts (1.013)
11 de maigPublicació de la llista ordenada
27 de maig
a l’1 de juny
Ampliació de peticions de preinscripcions per a alumnes sense plaça assignada a cap centre
9 de junyOferta final de places escolars
10 de junyAlumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició
Alumnes preinscrits al centre
Publicació de la llista d’espera del centre
21-29 junyMatriculació EI-EP i ESO