Alumnes de l’escola reben el diploma de American High School.

Aquests quatre alumnes obtenen dues titulacions simultànies: la pròpia del país i el batxillerat americà

27/10/2021
Àfrica Cosialls (alumna de 1r de Batxillerat B)

El passat 19 d’octubre quatre alumnes que acabaren 2n de BAT el curs passat van certificar també els estudis de batxillerat dual. Això significa que varen obtenir dues titulacions alhora: el batxillerat a Catalunya, de manera presencial, i l’American High School Diploma, en modalitat online.

“Moltes escoles recomanen aquest títol ja que es un dels més importants a EEUU i facilita l’anglès per als estudiants”.

Aquests alumnes van començar els estudis de batxillerat dual a 3r d’ESO i els han cursat durant quatre anys fins a 2n de BAT. Les matèries que han fet són matemàtiques, llengua i literatura, ciències socials, art i educació física. Totes han estat impartides naturalment en anglès. Aquest és un programa interdisciplinari que emfatitza la immersió educativa en anglès i la capacitació tecnològica, així com la competència personal i social.

“El Batxillerat Dual m’ha aportat fluidesa i naturalitat en la parla anglesa que en altres contextos no hagués estat tan fàcil d’adquirir.”

En aquest sentit, el batxillerat dual inclou continguts interessants als quals l’alumnat no té accés normalment i tot plegat suposa un enriquiment personal i acadèmic. La possibilitat d’unir-se a clubs socials de periodisme, d’arts, de fotografia… li permet relacionar-se amb altres estudiants que tenen les mateixes inquietuds. D’altra banda, cursar la doble titulació de batxillerat indica que l’alumne té habilitat, disciplina i capacitat d’afrontar el repte de compaginar una doble titulació, qualitats que són molt valorades al mercat laboral.

“El Batxillerat Dual també m’ha ajudat a poder millorar la meva organització de les tasques i el temps de què disposo”.