INNOVANT PER MILLORAR ELS APRENENTATGES (TREBALLS DE SÍNTESI DE 1R CICLE D’ESO)

El curs 15-16 es va estrenar un treball de síntesi a 1r cicle d’ESO que gira a l’entorn del consumisme. Planteja com els excessos en el consum minven els recursos naturals, agreugen les diferències entre rics i pobres, afebleixen la situació dels països menys desenvolupats, augmenten els residus i deterioren el medi ambient. En definitiva, ens afecten a tots: fins i tot, condicionen les nostres possibilitats de tenir una vida plena i feliç, en la mesura que generen desitjos difícils de satisfer i moltes vegades innecessaris.

Entre les moltes novetats que va suposar la dinàmica d’aquest nou treball, cal destacar les següents: els grups cooperatius, que ja eren habituals, van estar integrats per alumnes de 1r i 2n d’ESO i van treballar tots els 180 alumnes junts en un únic espai, la sala d’actes condicionada com a súper aula. A més, els nois i noies que en cursos anteriors ja havien de gestionar-se de manera autònoma, van guanyar protagonisme des del moment que van decidir quin aspecte del consumisme tractar, després d’haver recorregut l’escola fotografiant i descrivint diferents impactes i d’haver participat en diversos tallers. La culminació del treball va ser més rica i complexa del que havia estat fins ara, concretant-se en un projecte de disseny i elaboració d’un espot per remoure les consciències.

El curs 16-17 va completar-se el plantejament amb un treball de síntesi sobre el progrés. Es tracta de valorar si vivim millor gràcies al progrés després de posar-se en la pell d'una família en diversos moments de la història tot observant-ne l'evolució. Parteix de diversos tallers per viure els canvis de diversos aspectes de la vida de les persones: de l'evolució de l'indumentària, al de les fonts d'energia o els mitjans d'escriptura. S'enriqueix aprofundint com era el naixement, el casament o la mort en el si de les famílies en diferents èpoques, així com la distribució del treball. Al final, els alumnes exposen una opinió raonada i il·lustrada amb exemples sobre el progrés.