Les noves incorporacions estan de formació

Ells són l'Albert Jiménez, l'Elisenda Martínez i la Gemma Pavón: els tres educadors que aquest curs s’incorporen al nostre equip i que s’estan formant juntament amb 45 altres participants, entre docents i membres del personal d’administració i serveis de les escoles de Catalunya, Huesca i Ciutadella. La María Rodríguez, fins ara educadora a la PES i antiga alumna de l'escola, també serà membre del claustre de professors. Per raons òbvies, no ha calgut que fes la formació inicial! Prepareu-vos bé i benvinguts a l'escola!


Els dies 30 i 31 d’agost es troben a Martí-Codolar 38 nous professors i membres del personal d’administració i serveis de les escoles salesianes de Catalunya i Osca. A Ciutadella faran la formació una desena de persones més la setmana vinent, el 4 i 5 de setembre.

Cinc objectius clars i definits

1er: Reflexionar sobre l’acció educativa, sobre la feina professional que es farà a l’escola, per tenir clar que es tracta de ser educadors a través de la pròpia acció professional, ja sigui docent o no, en qualsevol nivell que es desenvolupi.

2n: Descobrir Don Bosco. Aquesta acció professional es realitzarà en una escola configurada tal com volia Don Bosco, animada pel seu esperit. D’aquí la necessitat de conèixer la seva figura i les opcions educatives que va prendre davant dels reptes que se li presentaren.

3r: Identificar els trets característics de l’escola salesiana, que és una de les presències on es porta a terme l’actuació del carisma salesià. Conèixer l’estructura, el caràcter propi, la manera de fer de tota escola salesiana.

4t: Conèixer els Salesians. L’esperit de Don Bosco segueix en la Congregació Salesiana que ell va fundar com a garantia de la continuïtat de la seva obra. Saber com viuen, com s’organitzen, de quina manera continuen l’obra del fundador, Don Bosco.

5è: Rebre la formació sobre salut laboral: coneixement de drets i deures sobre salut laboral i prevenció dels riscos laborals propis de la seva activitat

Espai d’acollida i formació

Per tant, es tracta d’acollir al nou personal i generar amb ells una dinàmica de formació i creixement professional en i amb l’estil salesià i amb el mateix mètode preventiu de Don Bosco, un mètode que permet als educadors de les escoles salesianes tenir una relació educativa eficaç amb l’alumnat i que és el punt central de tots els projectes educatius de les Escoles Salesianes.

El sistema Educatiu Salesià

Aquest dies el nou personal reflexiona sobre el fet de que posar en pràctica el Sistema Educatiu Salesià comporta:

1. Desenvolupar positivament les forces interiors de la persona.
2. Crear un ambient positiu que estimuli, sostingui i desenvolupi el gust pel que està bé.
3. Ser presents en la vida dels infants i els joves per anticipar-se a situacions o hàbits negatius en sentit material o espiritual i preparar-los per a un futur digne.
4. Donar respostes noves i creatives als reptes que plantegen els canvis socials deIs joves i de l’entorn de I’Escola.