Nou recurs: SIEI

A finals del curs passat, el departament d’educació ens va donar una molt bona notícia. A partir d’aquest curs, el departament ens ha assignat al nostre centre el recurs SIEI per Infantil i primària. Aquesta dotació ens ha permès continuar a l’escola amb l’Alba García, qui serà la mestra responsable, i també ha permès poder incorporar en Manu Pastor com a integrador social d’aquest recurs. 

Seguint el sistema preventiu de Don Bosco, aquest recurs ens permetrà avançar cap a una escola per tothom, una escola més inclusiva. 

  • Però, què és un recurs SIEI? 

Les sigles SIEI, signifiquen: Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva. 

I per tant, són dotacions extraordinàries de professionals especialitzats que s’incorporen a la plantilla de l’escola com a recursos intensius per atendre els alumnes amb necessitats educatives especials, tant en el funcionament intel·lectual com en la conducta adaptativa. 

La finalitat de l’escola és oferir a tot l’alumnat una educació que potenciï el seu desenvolupament cognitiu, psicomotriu, emocional i social.