PLA DE REOBERTURA DE CENTRE setembre 2020 

 

Aquest pla té en compte les indicacions que van arribar del Departament d’Educació a finals de juny de 2020 amb el nom “Pla d’actuació per al curs 2020-21 per a centres educatius en el marc de la pandèmia”.  El Pla, aprovat pel Consell Escolar, s’ha actualitat amb les darreres indicacions del Departament d’Ensenyament i el Departament de Salut a 1  de setembre de 2020. 

Llegeix el pla de reobertura

Visualitza les entrades i sortides del centre i espais al pati pels grups bombolla/estable

Instruccions departament de salut

Instruccions departament de salud / annex 

Aquest protocol revisat i aprovat pel Consell Escolar està sotmès a les variacions que calguin per anar-nos adaptant a la situació canviant de la pandèmia. És per tant un document VIU.