Bon Dia | Dimecres 27/04/2022

Dia internacional de la Mare Terra i Pasqua

Déu-vos-Guard. Steve Cutts és un il·lustrador i animador londinenc que ens els seus treballs artístics sol satiritzar els excessos de la societat moderna. En el cas de l’animació que hem vist, la mirada crítica se centra en el tema de la contaminació i destrucció del medi ambient a causa de la mala praxi de la humanitat. Un motiu de sensibilització i reflexió prou adient en el context pasqual en què ens trobem i en relació a l’efemèride del dia internacional de la Mare Terra.

Cada dia 22 d’abril se celebra aquesta diada a nivell mundial amb l’objectiu de crear consciència quant a problemes com ara la contaminació, la generació de residus, la desforestació, la conservació de la biodiversitat, la superpoblació i d’altres preocupacions mediambientals.

L’espai web de les Nacions Unides és un espai de referència per a tothom qui vulgui informar-se bé. La campanya “Actua ara” vol ser una crida d’atenció perquè duguem a terme accions individuals en el nostre dia a dia. Un petit gest de cadascú pot ser fonamental. Mira noves idees i, per què no, enregistra les teves. Ja n’hi ha més de 5 milions d’accions enregistrades!

No voldria acabar sense connectar aquesta preocupació mediambiental amb l’actual context de la Pasqua, un temps en què tothom és convidat a renéixer com a home nou i a construir una nova humanitat. Recordem que, quan en llenguatge religiós parlem d’home nou, ens volem referir a ser persones renovades, sensibles, solidàries, profundes. Recordem també que aquest esperit de tenir cura del món es troba ja present en els relats bíblics de la creació. L’expressió “Déu va crear l’home a imatge seva” vol dir precisament que li confereix una dignitat especial que cap altra ésser posseeix i que és tenir responsabilitat sobre tot allò creat.

Somniem, fet i fet, una escola, on es vegi i es visqui la vida, que formi consciències ciutadanes, ecològiques, sostenibles, coneixedores de la realitat, que pensin globalment i actuïn localment, no només incidint en el medi ambient sinó també, i sobretot, en les persones. En tot això, sens dubte, ens acompanya el missatge esperançat de la Pasqua. Que tingueu un bon dia!