Bon dia | Dimecres 6/10/21

Avui parlarem del treball digne.
Aquesta és la 4a setmana de l’escola i, de ben segur, ja hem començat a fer alguns treballs…però no parlem d’aquets tipus de treballs. Parlem de feines remunerades, feines on se’ns paga amb diners pel temps i els resultats que hi hem dedicat.
Però sabeu què passa? Que hi ha molts llocs i moltes feines on es paga molt menys del que s’hauria de pagar a la persona treballadora, o que se li fa fer coses que no li toca fer.
No parlem de temes com el del treball infantil o la diferència salarial entre homes i dones, no. Parlem que existeixen treballs que fan mal a les persones, que les ridiculitzen, que les menystenen i desprecien.
Cal que tinguem clar que quan fem una feina o treballem no només ho hem de fer per aconseguir els diners, i a més a més, fent qualsevol cosa. Sempre hem de tenir clar que primer és el respecte. El tractar bé als altres.