Comunicat d’inici de curs

 

Benvolguts tots i totes:

TORNEM AL COLE. Encarem i enllacem un NOU curs amb energia i amb la convicció que el sabrem gestionar de la millor manera possible.
Ens hem proposat un conjunt d’actuacions que hem concretat en el Pla D’Obertura de Centre, un document viu que expressa COM, QUAN, ON i QUI. Els Equips de Coordinació i l’Equip Directiu, amb l’acord del Consell Escolar i l’AMPA, el vam perfilar el juliol passat, i ara, a finals d’agost, l’hem anat adaptant a les noves normatives.

COM? Vetllant per la seguretat
Anem prenent decisions amb l'objectiu de  tenir les portes obertes amb seguretat:

 Mantenint l’escola neta i higiènicament preparada.
 Minimitzant el nombre de docents per grup BOMBOLLA tant com sigui possible.
 Rebaixant ràtio tant com sigui possible iniciant pels més petits (això comportarà canvis en el pla d’Obertura aprovat el juliol).
 Fent adaptacions a l’edifici durant l'estiu: més fonts, nou espai menjador/cuina,…
 Comprant material de prevenció COVID (mascaretes de colors per cada nivell, líquid higienitzant, hidroalcohol,…).
 Hem mesurat i distribuït taules i cadires a les aules per respectar la distància.
 Hem organitzat el control de temperatura a les entrades diferenciades per nivells.

QUAN? Des d’ara!

El personal docent i no docent ja està en marxa des de finals d’agost.
Comencem l’activitat lectiva amb alumnes a partir del dia 14 de setembre. Tot estarà a punt!
Tindrem les reunions que calguin per fer-ho possible: En primer lloc, dimarts 1 i dimecres 2 de setembre ens tornem a reunir per seguir perfilant amb Consell Escolar i l'AMPA el Pla d'Obertura que hem adaptat a la nova situació COVID.
El dia 8 de setembre tindrem la trobada d’inici de curs amb totes les famílies. No es possible fer-la presencialment i, per tant com a norma general, la farem telemàticament i amb els vostres tutors d’aula. Serà una trobada molt important per pautar moltes de les novetats i protocols que ens marca la situació actual. Excepcionalment, la reunió de P3 serà presencial amb un sol membre de la família, el dia 7 de setembre, en grups reduïts.

ON? A casa i a l’escola!

A l’escola: aprofitant tot el seu gran potencial d’espais i patis.
– Usant i adaptant tots els espais més GRANS de l'escola per respectar les distàncies.
– Amb entrades i sortides per portes diferenciades i horaris diferents.
A casa: fent reunions de pares virtuals i minimitzant la presencia física a l’escola de persones externes. Fent “escola viva” més enllà de les parets d’un edifici.

QUI? Tots!

-Alumnes, conscients de la importància de ser responsables de la seva pròpia cura i prevenció, dins i fora de l’escola.
-Professors i mestres, preparats i formats per qualsevol escenari intermitent.
– Famílies, recolzant i seguint les normes de seguretat pel bé de tots i totes.

Hem obert les portes de la nostra escola amb il·lusió. Ens trobem a faltar, tenim ganes d’estar junts i començar a aprendre un munt de coses noves. Ens hem proposat que sigui un gran curs en què els alumnes trobin, a la nostra escola, la seva segona casa. Cap virus podrà amb nosaltres!