LA INNOVACIÓ A L’ESCOLA, primera de dues entrevistes

E. Sitjà, M. Prieto, A. Rodríguez, A. Reyes, T. Mercado, A. Navarro, M. Vallecillos, V. Vassena – Equip de Periodistes

Entrevista als professors responsables del procés d’innovació a 1r d’ESO

"Si vols resultats diferents, fes les coses de manera diferent"

 

Aquest curs 2017-2018 ha suposat la posada en marxa d’una sèrie de propostes a 1r d’ESO, centrades en la innovació pedagògica. En aquest projecte, l’alumne és al mig del procés d’aprenentatge.

Andrea Reyes: Com esteu vivint el fet de ser els responsables d’endegar aquest procés a 1r d’ESO?
David: Ho estem vivint bé per dos motius: el primer és perquè és una cosa que no ha sorgit de cop i volta, sinó que és fruit d’un temps de formació, visites, lectures,… i tots nosaltres hem anat veient la necessitat de canviar. I per l’altra, ho vivim bé perquè és una aposta que ha fet la direcció de l’escola i la institució Salesiana, no només nostra. És una aposta molt ben reflexionada.

Carles: Nosaltres som els professors de 1r, però tots els professors de l’escola som els responsables de dur a terme la innovació en el lloc on estiguem.

Jordi: És un moment que vivim amb il·lusió i tranquil·litat, malgrat els dubtes que tinguem i l’estrès que ens genera, i això és important. Treballar amb il·lusió és important.

Marcos Vallecillos: L’Imma, la Cap d’Estudis de Secundària, ens va comentar que aneu adequant la metodologia en funció del que es vol ensenyar. Què us genera tanta variabilitat?
Elisa: És que el canvi metodològic és brutal si mirem enrere. La variabilitat ens proporciona més diversió, més dinamisme. La Sílvia i jo portem molts anys com a docents… Ara les classes són més significatives per als alumnes, fins i tot per a nosaltres mateixos. Ara, no tens temps de seure, no tens temps de res.

Sílvia: Ens genera molta satisfacció i és molt estimulant per a nosaltres però, evidentment, també genera feina. L’escola ens ha facilitat temps, als de 1r, i això ens permet fer la feina que estem fent. L’organització que havíem tingut fins ara no ens era gaire favorable per a dur a terme coses noves… i tot i així, en fèiem. A més, el fet que sigui una tasca compartida fa que sigui molt més enriquidora, i això requereix més temps.

Jordi: Sí, cada dilluns a la tarda, ens reunim els quatre tutors i en Carles i la Sílvia ho fan els dimarts. També ens ajuda un assessor extern, perquè, així, algú que no és de l’escola ens segueix i opina sobre com va el procés. Estem en constant formació.

Valerio Vassena: Dijous és un dia dedicat al treball cooperatiu i experiències globalitzades. Ens podeu explicar la seva dinàmica?
Carles: Al matí, mentre la meitat dels alumnes fan “English Corners” amb en Xevi i la Selene, la resta estan amb la Sílvia i amb mi fent Tractament Integrat de Català i Castellà. A la tarda, els tres grups estan a la Sala d’Actes, amb els quatre tutors, fent Projectes.
El treball cooperatiu es concreta en dues idees: la primera, hem de ser conscients que hem d’aprendre, i la segona, que ens hem d’ajudar entre tots, és a dir, que l’alumne s’impliqui en el procés d’aprenentatge del seu company. Abans dels equips cooperatius fèiem treballs en parella, i s’ajudaven entre ells. Els equips cooperatius són de tres o quatre persones, i són més efectius. I hi ha diferents rols: per exemple el de secretari o el de mediador. Això afavoreix que ningú quedi penjat, que treballin el sentit de responsabilitat i que tots puguin comptar amb tots. Tot i això, sabem que el treball cooperatiu no és fàcil, però nosaltres els anem ajudant a implicar-s’hi. És que és llarg d’explicar…

Toni Mercado: Esteu comprovant que passen coses diferents entre els alumnes en la manera com treballen i com es relacionen?
David: Hi ha una frase d’Einstein que diu: “Si vols resultats diferents, fes les coses de manera diferent”. És el que estem fent ara! Volem resultats diferents, i no pensant només en els resultats acadèmics, sinó en que l’alumne sigui conscient del que està aprenent i com ho està aprenent. És una cosa a la qual, abans, no li donàvem tanta importància, però ara la situació ha canviat, i això ha alterat l’ordre de prioritats. Tot plegat descol·loca una mica, però estem veient que molts alumnes estan més satisfets i aquest fet ens motiva.

Jordi: Això sí, per a veure els resultats hem de deixar passar un temps, potser encara és precipitat treure conclusions, però sí que hem vist millores, per exemple en la relació professor-alumne.

Elisa: Una diferència que perceps respecte els cursos anteriors són les notes a l’agenda: abans en posava moltes, i ara menys perquè els alumnes fan la seva però tenen una actitud més responsable, més adequada a la nova situació. Tothom vol treballar per ell mateix i també pel compromís amb la resta de membres del seu grup.
Ah, i us he de dir una cosa: no treballo de manera individual, treballo amb i pels meus companys, i això es desprèn del procés d’innovació aplicat als alumnes. Aquesta etapa professional que estic vivint em fa molt feliç.