Les Nadales a l’escola

La darrera setmana lectiva de desembre tots els cursos d’EI i EP van tancar el trimestre de manera força emotiva amb el tradicional festival de nadales, obrint com sempre l’escola a les famílies. Enguany, s’ha optat per un nou format consistent a establir tres franges diàries diverses per viure l’experiència sense aglomeracions. Així, els més grans cantaren dilluns a la tarda; els cursos de 1r, 2n i 3r, el dimarts a la tarda; i els més petits d’infantil, dimecres al matí. Les nadales tingueren lloc a la sala d’actes de l’escola i foren dirigides per l’equip de mestres de música. La cantada de nadales es va desenvolupar de manera exitosa i la valoració del nou format ha estat positiva des de l’equip docent. Vam poder constatar, per últim, que, quan l’escola s’obre a les famílies, tot i en horaris lectius, aquestes mai fallen.