Reconeixement a l’excel·lència a les PAU 2023

Dissabte passat, 4 de novembre, l’Auditori de Barcelona va ser l’escenari d’un esdeveniment que reunia diversos estudiants d’arreu de Catalunya per reconèixer l’excel·lència en les proves d’accés a la universitat (PAU) que es van dur a terme el passat 7, 8 i 9 de juny de 2023.

L’acte de lliurament de les Distincions que la Generalitat de Catalunya concedeix als alumnes que han resultat excel·lents a la fase general de la selectivitat, va ser presidit pel M. Hble. Sr. Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat, i va comptar amb la presència de l’Hble. Sra. Anna Simó i Castelló, consellera d’Educació, i de l’Hble. Sr. Joaquim Nadal i Farreras, conseller de Recerca i Universitats. 

Salesians Mataró, també hi vam ser presents, Pol Rusanas va destacar gràcies a la seva impressionant puntuació en les proves d’accés a la universitat. Aquesta fita acadèmica va merèixer un reconeixement especial per part de les autoritats educatives i de la comunitat educativa en general. Rusanas, reconeix que es va sentir orgullós, on tothom el felicitava per la feina feta i l’animava a continuar endavant. Fins i tot, va tenir la sensació de tenir un Govern que es preocupa per l’alumnat i que reconeix els esforços.

L’acte de reconeixement va ser organitzat per la Generalitat de Catalunya, que va convidar, entre altres estudiants, Pol Rusanas a l’Auditori de Barcelona, on va ser felicitat per les autoritats i professors. L’esdeveniment va ser un testimoni de l’èxit i la dedicació de Rusanas en la seva excel·lència a la selectivitat.

Pol Rusanas reconeix que aquest reconeixement no només va ser fruit del seu esforç personal, sinó també del suport incondicional de la seva família i dels seus professors, els quals l’han guiat i inspirat al llarg de la seva trajectòria educativa tant des de la seva entrada a Salesians Mataró a primer d’ESO com des de l’Escola CEIP Pla de l’Avellà on va cursar tota l’educació infantil i primària. 

Actualment, Rusanas està estudiant Enginyeria Civil a la Universitat Politècnica de Catalunya, i reconeix que no són uns estudis fàcils —”Totes les enginyeries no són fàcils, però estic content d’estudiar el que volia”—. De Salesians Mataró en destaca els valors, la manera de fer de l’escola, el sentiment de pertànyer a una família i la constància. També en resalta les experiències viscudes com el viatge a Berlín de segon de Batxillerat perquè el va permetre conèixer al professorat des d’una altra perspectiva i forjant un vincle més proper. 

Rusanas reconeix que el Batxillerat és una etapa que cal dedicar-hi molt d’esforç, on la constància és fonamental per lidiar amb els aprenentatges. Segons ell, la companyia i la relació amb les amistats tant al pati com fora de l’escola, ajuda a portar els dos anys de Batxillerat. 

Aquest reconeixement a Pol Rusanas és un exemple de com l’esforç i la determinació poden portar a l’excel·lència acadèmica i com les institucions educatives i les autoritats reconeixen i celebren l’esforç dels estudiants.