Les escoles salesianes presentem el perfil competencial de sortida per al nostre alumnat

Els centres escolars dels Salesians a Catalunya, Ciutadella de Menorca, Huesca i Monzón iniciem una campanya comunicativa per donar-lo a conèixer.

En el marc dels dies previs a la celebració de la festa de Sant Joan Bosco, el fundador dels Salesians, el 31 de gener, les escoles salesianes impulsem una campanya per donar a conèixer la nostra aposta pel model de persona i el perfil competencial de sortida per al nostre alumnat. 

El perfil competencial que s’impulsa des de les escoles salesianes treballa a partir de l’acollida incondicional i l’acompanyament personalitzat de l’alumnat i es concreta en dotze competències, representades gràficament en un dodecaedre. Volem educar persones: Emprenedores, Responsables, Autònomes, Col·laboradores, Creatives, Crítiques, Resolutives, Obertes, Resilients, Comunicatives, Enginyoses i Compromeses.

Carles Rubio, Coordinador de les escoles salesianes, destaca que “els educadors de les nostres escoles tenim com a missió oferir una educació integral de qualitat, basada en els valors de l'Evangeli i el sistema educatiu de Don Bosco, buscant la formació de totes les dimensions de la persona, explicitades aquí a través de dotze competències. En aquest procés educatiu, es proposa a cada jove un model de creixement personal que està orientat a la trobada amb Jesucrist i al descobriment del propi projecte de vida, en el qual troba el sentit a la mateixa i la seva incorporació a la societat i a l'Església.”

Com s’arriba al perfil competencial actual

En el trienni 2016-2019, les escoles salesianes de la Zona Nord (Catalunya, província d’Osca i Balears) de la Inspectoria Maria Auxiliadora estan immerses en un procés per impulsar la innovació pedagògica que gira al voltant de la creació d’entorns potents d’aprenentatge per desenvolupar amb excel·lència les competències de l’alumnat a través de metodologies actives, com ara l’aprenentatge cooperatiu, l’aprenentatge basat en problemes, el treball per projectes, les intel·ligències múltiples o l’avaluació per competències, entre d’altres.

En aquest procés el punt de partida ha estat centrat en la reflexió sobre finalitat educativa i pastoral de les nostres escoles. El resultat d’aquesta dinàmica de treball compartit ha estat l’elaboració del perfil competencial de sortida, reflectit en l’esmentat dodecaedre, que recull aquelles competències imprescindibles per tal d’encarar amb èxit els reptes del segle XXI.

La Inspectoria salesiana Maria Auxiliadora compta amb una xarxa formada per 60 escoles, 29 centres de Formació Professional, 52.000 alumnes, 3.500 professors i 600 membres del personal d'administració i servei.