Més lliures, més plurals, més iguals

La reforma de la Llei Orgànica d’Educació (LOMLOE) és fortament intervencionista, promou la restricció de drets i llibertats ciutadanes i atempta contra la pluralitat del nostre sistema educatiu que és clau en una societat democràtica. És una reforma que condueix cap al domini sistèmic de l’Estat, dotant a les administracions amb facultats cada vegada més àmplies en detriment de les famílies com a primeres educadores dels seus fills. La LOMLOE permet distribuir als alumnes per centres reduint significativament l’elecció educativa dels seus pares, un dret avalat per la Declaració Universal dels Drets Humans. S’inventa un dret a l’educació pública -quan el dret reconegut en la Constitució és el dret a l’educació-; l’enfronta al model d’educació concertada, àmpliament implantat a Europa, trencant la complementarietat de xarxes recollida a la Constitució; devalua l’ensenyament de l’assignatura de Religió a l’escola aplicant un laïcisme impropi i posa en dubte la supervivència dels centres d’educació especial, entre altres aspectes.

Per tot això, gran diversitat d’entitats i col·lectius ciutadans de docents, famílies, alumnes i titulars de centres demanem la protecció i la continuïtat de la pluralitat del nostre sistema educatiu actual. Per això demanem la vostra participació a la recollida de signatures.