Se celebra el Campobosco a Girona

Joves de grups de diferents obres salesianes de Catalunya es reuneixen, durant un cap de setmana,
per viure conjuntament la seva fe cristiana.

Dissabte 30 de novembre i diumenge 1 de desembre, a la casa de colònies El Collell, a Girona, es va congregar a uns 120 joves, de les escoles salesianes de Mataró, Rocafort, Sarrià, Martí-Codolar, Meridiana-Navas, Sabadell i Terrassa, disposats a compartir la seva fe i viure una experiència inoblidable, amb el suport de 16 animadors corresponents a les obres esmentades anteriorment.

Un cap de setmana en comunitat al voltant de Don Bosco

“Campobosco” és el nom al qual atribuïm la trobada que es realitza cada dos anys i que congrega joves amb edats compreses entre els 16 i 22 anys, que viuen la seva fe cristiana a través del carisma de Don Bosco. Aquests joves comparteixen i celebren la seva fe entre ells, de manera que se senten comunitat i s’adonen que no són els únics que pensen i senten d’aquesta manera. Les activitats que es treballen faciliten la vivència d’experiències intenses de fe que ajuden als joves a créixer, donant recursos per afrontar d’una manera més madura i conscient els seus processos de discerniment. 

Tasques diàries per a tothom i temps per desconnectar

Per tal de complir amb totes les activitat de treball plantejades i poder gaudir de cada moment era imprescindible planificar la convivència, la qual només requeria un granet de sorra de cadascú per afavorir a que hi hagués un bon clima entre la comunitat. 

Les tasques diàries, com per exemple preparar i recollir cada àpat, van quedar distribuïdes per torns, de manera que per grups es duia a terme la tasca que hi havia sigut assignada i així tothom contribuïa de manera equitativa. 

Cada activitat de treball realitzada tenia una durada d’entre una hora amb trenta minuts i dues hores, amb un temps de descans d’entre trenta minuts i una hora per desconnectar.

Influencers compromesos

Totes les activitats del dissabte estaven pensades per fer-les en gran grup, és a dir, entre tots els joves per així poder conèixer-se i enriquir-se mútuament dels diferents pensaments i/o punts de vista que sorgien sobre els temes a parlar. Així que, després de la introducció amb els horaris, etc. es va dur a terme la primera activitat la qual consistia en comparar els diversos influencers d’avui, dia relacionats amb la moda, els viatges, els esports, etc, amb els influencers de la comunitat cristiana que mostren valors com la lleialtat i la solidaritat i, arran d’aquí anar fent comentaris sobre els seus pensaments i punts de vista, arribar a un acord i acabar amb una reflexió. L’altra activitat del dia va consistir en uns tallers per a la millora de la interioritat personal: mandales, silenci, escriptura i plastilina.

El matí de diumenge va començar amb una estona per grups d’origen, en què cada grup va revisar tot allò que s’enduia de l’experiència. Tot seguit, es va celebrar una eucaristia jove, acompanyada d’una reflexió personal en grups reduïts. Aquest exercici va servir també com a valoració de l'experiència i com a aprenentatge personal. Amb el dinar comunitari es va donar per tancat el campament.

Els joves s’enriqueixen

Segons Jose Antonio Delgado, animador del grup de Joves 1, “l’opinió sobre l’experiència viscuda de tots i cada un dels testimonis ens permet valorar de manera positiva el “Campobosco” i continuar impulsant una vivència que posa en contacte joves joves amb esperit cristià i amb ganes de passar-s’ho bé compartint el seu testimoni”.

 

P.S. Aquest article ha estat fet per les alumnes de l'assignatura de Comunicació Periodística de 1r de Batxillerat M. Cabezas i A. Florensa