Una experiència interetapes: Projecte Mataró

Fa cosa de tres mesos, els alumnes de 1r d’ESO van rebre el següent encàrrec: “Treballant de forma cooperativa, haureu d’elaborar unes rutes històrico-artístiques per la ciutat de Mataró per oferir-la a companys de 3r d’EP de l’escola.” I es van posar a treballar.
Van haver de seleccionar uns punts d’interès de la ciutat i elaborar un tríptic de cadascun d’ells. A més, per cada punt d’interès han hagut preparar una curta explicació original, adaptada a l’edat dels receptors, seguida d’una activitat creativa per entendre la importància del personatge o monument.
A sota, en trobareu algunes imatges. A continuació, teniu  els reportatges audiovisuals que han elaborat els alumnes de 1r Batxillerat de les matèries de Cultura Audiovisual i Comunicació Periodística. Més col·laboració entre etapes, sembla quasi impossible.

I per si voleu anar més enllà, aquí teniu els objectius d’aquest projecte pel que fa als alumnes de primer d’ESO:
• Ser capaços d’utilitzar correctament un plànol (orientar-lo, calcular distàncies, ubicar carrers o monuments i interpretar-ne la simbologia).
• Saber fer una cerca d’informació guiada a partir de plantejar-se uns objectius clars i concrets.
• Comunicar la informació obtinguda utilitzant correctament el vocabulari científic i històric. Adequar el discurs a l’edat de l’ interlocutor.
• Elaborar correctament un tríptic informatiu utilitzant eines informàtiques.
• Seguir correctament les fases del mètode d’Aprenentatge Basat en Projectes.
• Realitzar les tasques acordades amb l’equip i mostrar una actitud activa i assertiva.

Treballem per educar persones #resilients #col·laboratives #crítiques #comunicatives #enginyoses #creatives